Адеп Башаты » Илим-билим » Куран жана хадистерде илимге берилген баа.

Куран жана хадистерде илимге берилген баа.

Куран жана хадистерде илимге берилген баа.

Төмөндө айтылган аят, хадис жана аалымдардын айткан сөздөрүнөн , исламдын  илим жана акылга душман эмес кайра илим үстүнө курулган бир дин экенин билсек болот.1)  Оку ! жараткан эгеңдин аты менен. Бул жерде эң алгачкы аяттын ,  жана буйруктун “окуу” болушу да өтө маанилүү.

2)  Ал (инсанга) калем менен жазууну үйрөткөн.

3) Бул мисалдарды Биз адамдарга келтиребиз. Бирок муну аалымдар   (билгендер) гана түшүнөт.

4) Чындыгында пенделеримдин (билимдүүлөрү) аалымдары Аллахтан коркушат.

Бул эки аятта илимдүүлөрдүн кадыр баркын түшүнсөк болот.

 5) Эч билгендер менен билбегендер бир болобу? билим менен билимсиздиктин айырмасы бар экенин билдирет.   

6) Жер үзүндө толук илим ээлери үчүн канчалаган белгилер бар.Бул аятта дайыма изилдөө жүргүзгөн адамдардын жерде үйрөнө турган көп нерселери бар экендиги буйрулат.

7) Мен сага наадандардан болбошуңду насаат кылам ( худ 46 ) аят Пайгамбар менен бирге баардык адамдарды ичине катмыйт.

8) Бирок алардын ичинен илимде бекем болгондорго сага жана сенден мурда жөнөтүлгөнгө ишенгендерге,намаз окугандарына  зекет берүүчүлөрүнө,Аллахка жана кыямат кунүно ишенүүчүлөрүнө биз жакында зор сыйлыктарды ыйгарабыз!

9) Ал Даанышмандыкты кимге кааласа берет. Кимге даанышмандык берилсе,демек ага мол жакшылык берилди. Бирок муну акыл ээлери гана түшүнө алат.

10) Аллах силердин араңарда ыймандуулардын жана илим берилгендердин даражаларын көтөрөт.

11) Оо Раббим илимимди арттыр, де!

12) Эгер билбесеңер илимдүүлөрдөн сурагыла (Аалымдарга берилген кадыр барк ушул болсо керек)

    Пайгамбарыбыздан. (САВ)

   Пайгамбарыбыз (сав) дын жогорку аяттарды бекемдеген хадистерин келтиребиз

1) Аллах мени мугалим кылып жөнөттү.

2) Садаканын эң улуусу,мусулман адамдын илим үйрөнүп анан ошол үйрөнгөн илимин башка бир момун бир тууганына үйрөтүүсү.

3) Силердин эң жакшыңар илим үйрөнүп аны башкага үйрөткөндөр.

4) Эй Абу Зар амал кылынсын кылынбасын сенин илимден бир нерсе үйрөнгөнүң миң рекет нафил намаз кылууңдан жакшы.

5) Илим момундун жоготкон буйуму сыяктуу аны кайдан тапса алсын ( ал аныкы).

6) Аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору.

7) Жер жүзүндөгү аалымдар көктөгү жылдыздар сыяктуу.

8) Илим алуу ар бир аял эркекке парз.

9) Илим үйрөнгөн адамдын аткарган жакшы иштери өткөн күнөөлөрүн кечирет.

10) Алымдын уйкусу наадандын ибадатынан жакшы.

11) Наадандар арасындагы бир аалым өлүктөр арасындагы тирүү адамга окшош.

12) Бүт нерсенин жолу бар, бейиштин жолу илим.

13) Бир саат ой-пикир жүргүзүү жетимиш жыл нафил ибадат кылуудан абзел.

14) Бешиктен мазарга чейин илим үйрөнгүлө.

15) Илимимди арттырбаган күнгө каргыш болсун.

16) Илим алгыла анткени илим алуу душмандарга каршы куралдануу.

17) Каары , жаштын алдына келип илим алуудан тартынбасын.

18) Үммөтүмдүн аалымдары Исраил уулдарынын Пайгамбарларына тең.

19) Аалымды урматтаган мени урматтаган болот ,мени урматтаган Кудайды урматтаган болот .Аалымдарга урмат кылгыла,анткени алар Аллахтын назарында жер жүзүнүн жылдыздары.

20) Бир аалымдын өлүмү, бүт бир элдин өлүмүнөн дагын чоң жоготуу.

21) Илим жолунда коротулган бир күндүк убакыт Аллахтын жанында ,жүз күндүк казаттан дагын сүйүмдүү.

22) Наадандыктан өткөн кедейлик жок.

23) Дүйнөнү калаган илим алсын, акыретти каалаган илим алсын ,дүйнөнү да акыретти да каалаган кайра эле илим алсын.

   Эки ааламдын Көсөмү ушундай сөздөрү аркылуу бүт адамзатты илимге үндөп, илимпоздорду жана талыкпас изилдөөчүлөрдү жигердүү изденүүгө чакырган.Ал эми ушундай илимге кызыктырып аны алууну парз кылган башка бир дин барбы ?

 

     Исмаил Хамди Данишменддин “Ислам маданияты" жана Имам Нававинин "Рияз 'уссалихин" аттуу эмгектеринде буга байланыштуу көптөгөн хадистердин жазылгандыгын көрө алабыз. Юсуф Кандахлави болсо, Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) өзүнүн сахабаларын кандайча илимге багыттагандыгын деталдуу түрдө баяндаган. Имам Газзалинин "Ихйа Улумуд - Дин"  аттуу чыгармасынын биринчи томунда илим менен байланыштуу кенен талкуу жараткандыгын көрө алабыз. Кийинчерээк бир топ Ислам жетекчилеринин  момундарды билим алууга үндөгөнүн байкоого болот.  

Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны