Адеп Башаты » Илим-билим » Илим билим туурасында айтылган элдик макалдарыбыз.

Илим билим туурасында айтылган элдик макалдарыбыз.

Илим - окуу булагы, өнөр турмуш чырагы .
Көп жашаган билбейт, көптү көргөн (үйрөнгөн) билет.

Элдик макалдарыбыздан.
Илим-элге, суу жерге.
Илимдүү баштайт, илимсиз ээрчийт.
Илим тозбогон кудук, билбеген киши дудук.
Илим акылдын кайрагы.
Илим албай мактанба,өнөрлүү болбой баптанба.
Илим элдин көркү, токой жердин көркү.
Илим – элдин куралы.

Билим адамдын канаты.
Билим жанып турган чырак.
Билим жашоо чырагы,өнөр элдин курамы.
Билим карыбас, өнөр арыбас.
Билим кенч, эмгек анын ачкычы.
Билим ырыс азыгы.
Билим алууну бешиктен башта.
Билим издеген өсөөр, бүлүк издеген өчөөр.
Билим көптук кылбайт, өнөр аздык кылбайт.
Билимден өткөн досуң жок, оорудан өткөн касың жок.
Билимди сатып албайт, аны казып алат.
Билимдин кени китепте.
Билимдин күчтүүсү - адамдык.
Билимдүү баарына түшүнөт, билимсиз өз ишиге күгүлөт.
Билимдүү билсе да сурайт,билимсиз билбесе да сурабайт.
Билимдүүгө дүйнө жарык.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны