Адеп Башаты » Ислам » УСМАН ИБН АФФАН (Алла андан ыраазы болсун)

УСМАН ИБН АФФАН (Алла андан ыраазы болсун)

УСМАН ИБН АФФАН (Алла андан ыраазы болсун)

Усман бин Аффан бин Абил-Ас бин Умаййа бин Абдиш-Шамс бин Абди Манаф ал-Кураиш ал-Амави. Рашит халифалардын үчүнчүсү. Умаййа уулдарынын үй-бүлөсүнө таандык болуп, бешинчи атасы Абдуманафта пайгамбарыбыздын (с.а.в.) ата теги менен кошулат.

Усман бин Аффан бин Абил-Ас бин Умаййа бин Абдиш-Шамс бин Абди Манаф ал-Кураиш ал-Амави. Рашит халифалардын үчүнчүсү. Умаййа уулдарынын үй-бүлөсүнө таандык болуп, бешинчи атасы Абдуманафта пайгамбарыбыздын (с.а.в.) ата теги менен кошулат. Пил окуясынан алты жылдан кийин Меккеде төрөлгөн. Энеси Арфа бинти Курайз бин Рабия бин Хабиб бин Абдишамс болгон. Чоң энеси болсо пайгамбарыбыздын (с.а.в.) эжеси Абдумутталибдин кызы Байда эле. Негизинен аты Абу Абдуллах болгон. Аны Абу Амр жана Абу Лейла деп да аташкан.
Пайгамбарыбызга (с.а.в.) пайгамбарлык милдет келгенде азирети Усман отуз төрт жашында эле. Ал эң алгач ыйман келтиргендердин арасында болгон. Азирети Абу Бакр өзүнө ишенгендерди Исламга чакырганда өтө аракет кылган. Анын мындай аракеттенүүсүнүн натыйжасында, Абдурахман бин Авф, Саад бин Абу Ваккас, Зубайр бин Аввам, Талха бин Убайдуллах жана Усман бин Аффан ыйман келтиришкен. Азирети Усман жахилия доорунда да Абу Бакрдын эң жакын досу эле.
Азирети Усмандын ыйманга келгенин уккан агасы Хакам бин Абил-Ас анын колу-бутун байлап Исламдан баш тартпаса, эч качан бошотпой турганын айтат. Акырында азирети Усман Ислам дининен эч качан баш тартпай турганын айтканда, айласы кеткен агасы бошотуп жиберет. Ошонун эле артынан азирети Усман пайгамбарыбыздын (с.а.в.) кызы Рукия менен үйлөнөт. Кээ бир тарыхчылар ал экөөнүн пайгамбарыбызга (с.а.в.) пайгамбарлык милдет келе элек мезгилде үйлөнүшкөнүн жазышкан.
Меккелик мушриктер ыйманга келгендерди кыйнап, азап бере баштаганда, пайгамбарыбыз (с.а.в.) сахабаларына Хабашистанга (Эфиопия) көчүүлөрүн айтат. Тарыхый булактарда азирети Усмандын Хабашистанга алгач көчкөндөрдүн арасында болгону жазылган. Ибн Хажар көптөгөн сахабаларга таянып, азирети Усмандын аялы Рукия менен бирге Хабашистанга алгач көчкөндөрдүн арасында болгонун жазган. (Ибн Хажар, ошол эле булак). Меккеликтердин ыйманга келгендиги тууралуу жалган кабардан улам сахабалардын көпчүлүгү Хабашистандан кайра Меккеге кайтышкан. Алардын ичинде Усман да келген. Бирок, алар ал кабардын жалган экендигин билишип, кайра Хабашистанга кетүү үчүн жолго чыгышат. Азирети Усман жолго чыгардан мурун пайгамбарыбызга (с.а.в.) мындай дейт: «Эй, Аллахтын элчиси, Хабашистанга экинчи жолу көчүүдөбүз. Бирок, сиз биз менен чогуу эмессиз”. Ошондо, пайгамбарыбыз (с.а.в.) ага: “Аллах жана мен үчүн хижрат кылдыңыздар», - деп көңүлүн көтөрөт. Мындан улам, Аллахтын жана пайгамбарынын ыраазычылыгына жетүүнү самаган азирети Усман кубанып, «Ушул бизге жетер, Эй Расулаллах!», - дейт. (Ибн Саад, Табакатүл-Кубра, Бейрут, I, 207).
Азирети Усман Хабашистанга экинчи жолу көчүп баргандан кийин көп өтпөй кайра Меккеге кайтат. Ошол мезгилде пайгамбарыбыздан (с.а.в.) Меккеден Мадинага көчүү буйругун алганда, сахабалар менен кайра Мадинага көчөт. Мадинага көчүп барып Хассан бин Сабиттин бир тууганы Авс бин Сабитте мейман болот. Мындан улам, Хассан аны абдан жакшы көрчү. (Ибнул-Асир Усдул-Гааба, 585: Ибн Саад, о.э.б., 55-56). Жөөттөрдүн менчигиндеги Гумма кудугун жыйырма миң дирхамга сатып алып, бүткүл мусулмандарга тартуулаган. Ал кудуктун мусулмандар үчүн канчалык пайдалуу болгондугун пайгамбарыбыздын (с.а.в.) төмөнкүдөй сөзүнөн көрүнүп турат: «Гумма кудугун ким ачса ага жаннат бар». (Бухари, Фазаилул-Асхаб, 47).
Азирети Усмандын аялы Рукия катуу оорууга дуушар болгондуктан, пайгамбарыбыздын (с.а.в.) уруксаты менен Бадр согушуна кечигип келет. Рукия согуш учурунда дүйнөдөн кайтат. Мусулмандардын жеңишке жеткендиги тууралуу сүйүнүчтүү кабар Мадинага жеткен күнү жерге көмүлөт...
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны