Адеп Башаты » Ислам » Кадыр түн

Кадыр түн

Кадыр түн

КАДЫР СҮРӨСҮ ЖАНА АНЫН МААНИСИ
«Биз ал (Куранды) кадыр түнүндө түшүрдүк. Кадыр түндүн эмне экенин сен билесиңби? Кадыр түнү миң айдан да жакшы. Ал түндө Жараткан (Аллахтын) уруксаты менен периштелер жана Рух (Жебреил периште) ар бир (маанилүү) иш үчүн түшүшөт. Ал түн таң агарып атканга дейре салам (амандык) менен толтура».


Миң айдан да жакшы түн

Жогоруда маанисин берип өткөн «Кадыр» сүрөсүндө, кадыр түндүн «ичинде кадыр түнү жок болгон миң айдан да жакшы» болоору билдирилген. Алла Тааланын бул ыйык кабары эч кандай талаш-тартыш туудурбагыдай даражада анык жана кескин айтылган. Андыктан бул, кадыр түнүнүн бийик кадыр-баркына, улуулугуна жана соопторуна эң күчтүү, айкын далил болууда.
Пайгамбарыбыздан (САВ) бизге баяндалган төмөндөгү кабар да кадыр түнүнүн маани-маңызын түшүнүүгө өзгөчө өбөлгө түзөт. Сүйүктүү пайгамбарыбызга (САВ) өзүнөн мурунку адамдардын өмүрү канчалык узак болгону көрсөтүлгөн эле. Пайгамбарыбыз (САВ) муну билип, өз үммөтүнүн өмүрүнүн кыскалыгын сезди. Узун өмүрлүү болушкан башкалар жасаган жакшы иштерди мынча кыска өмүрдө булар жасай алышпайт деп ойлоду. Бул кезде Алла Таала ага миң айдан да жакшы, сооптуу болгон кадыр түнүн белек кылды.
Курани Карим түшүрүлгөн түн

Касиеттүү кадыр түндүн керемет өзгөчөлүктөрү менен соопторунун бир башаты – ушул түндө Курани Каримдин пайгамбарыбызга (САВ) түшүрүлө баштаганы. Куран Карим – Алла Таала тарабынан адамзатка берилген түбөлүктүү керемет китеп. Курани Каримдин теңдешсиздиги, кереметтиги өксүбөстөн, убакыт өткөн сайын даана байкалып, кыяматка чейин уланат.
Адамдын жүрөгү Курани Карим аркылуу ачылып, Курандын терең жана бийик маанилери менен күч-кубатка толот. Куран аркылуу акыл нурданып, зээн курчуйт. Курандан насип буюрбаган адамдын жүрөгү ойрондолуп, чалдыбары чыккан ээн үйгө окшойт. Ошондуктан, Курани Каримди сүйөлү, окуйлу, угалы, үйрөнөлү, үйрөтөлү. Үйрөнүүгө, окууга жана окутууга үндөп, ушул жолдо башкаларга жардам берели. Касиеттүү, ыйык Рамазан айында буларга айрыкча көңүл буралы. Дегеле Куран аяттарынын терең маани-мазмунун жана жол-жоболорун көңүл коюп үйрөнүп- билгенге аракет жасап, Куран Каримди жакшы түшүнгөн илимдүүлөрдөн мүмкүн болушунча сурап үйрөнөлү.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны