Адеп Башаты » Ислам » Ажылык

Ажылыктын пайда-сооптору жана маңызы

Ажылыктын пайда-сооптору жана маңызы
Хаж ибадатынын жеке адамга жана коомго карата пайдалары өтө көп. Анын негизгилерин айта турган болсок:
Хаж кылуу аркылуу жеке адам күнөөлөрүнөн арылып, жан дүйнөсү тазарууга жетишет. Пайгамбарыбыз (САВ) өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: «Кимде ким Алланын ыраазычылыгы үчүн хаж кылып, адепсиз сөз-аракеттерден сактанса жана жамандыкка жолобосо, энесинен төрөлгөн күндөгүдөй күнөөлөрдөн тазарып кайтат».
Толугу менен

Каабанын курулушу

Каабанын курулушу

Кааба – жер бетинде тургузулган эң биринчи ибадат жай. Адам атанын жер бетине түшүрүлгөнүнөн кийинки эң алгачкы жумушу периштелердин көмөгү менен ушул Каабаны куруу болгон. Далай кылымдар артта калып, убакыт аккан дайрадай атырылып алга жылган Сайын эскирип бузулган жерлери далай ирет кайра өз калыбына келтирилип, улам жаңыланып сакталып келген бул ыйык курулуш, жер бетин топон суу каптаган Нух пайгамбардын дооруна чейин адамзат ааламындагы эң оболку ибадат жай болуу милдетин аткарып келген эле.

Толугу менен

Ихрам деген эмне?

Ажылыктын башталышындагы шарт катары, ихрам ажылыктын эң биринчи парзы болуп саналат.
Ихрам деген сөз лексикалык жактан: «Бир нерседен тыйылуу, же болбосо, ыйык убакыт жана орундардын урматын сактоо» дегендей маанилерди билдирет.

Толугу менен

Ыйык Кааба

КаабаКааба

Ыйык Кааба момун-мусулмандардын кыбыласы болуп саналат. Бул Жараткан Алланын: «Саждага жыгыл, жакында!» (Алак, 19) -деген буйругуна негизделген. Асыресе, Кааба Ислам дүйнөсүнүн кут булагы катары кабылданат. Жер бетиндеги ыйык Кааба менен адамдын жүрөгү Кудай Таала назар салган өзгөчө жай болуп саналат. Мындайча айтканда, Кааба ааламдын жүрөгү сыңары. Ажылык, мына ошондуктан, Каабанын зоболсун аңдап-сезип, таза, тунук жүрөк менен орундала турган ибадат

Толугу менен

Ажылык

Ажылык деген эмне?
Ажылыктын сөздүк мааниси – улуу нерсеге карай аттануу. Шарият боюнча ажылык бул – Кааба жана анын айланасындагы куттуу деп эсептелген белгилүү жерлерге белгиленген учурда барып, усул-эрежелерине ылайык зарыл ибадаттарды аткаруу болуп эсептелет. Ажылык учурунда аткарыла турган ажылыкка байланыштуу ибадаттар "манаасик” деп аталат.
Ислам динибиздин негизги беш парзынын бирөө болуп саналган ажылык ибадаты хижранын 9-жылы парз болгон. Ажылыктын парздыгы Курани Карим жана хадистер аркылуу айкын белгиленген. 

Толугу менен

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны