Адеп Башаты » Ислам » Ислам тууралуу » АБУБАКИР АС-СЫДДЫК (Алла андан ыраазы болсун)

АБУБАКИР АС-СЫДДЫК (Алла андан ыраазы болсун)

АБУБАКИР АС-СЫДДЫК (Алла андан ыраазы болсун)

Азирети Абубакир, Мухаммед (с.а.в.) Ислам динин жайылтуу ишин баштагандан кийин эң алгач ыйман келтирген эрктүү кишилердин, рашит халифалардын жана ашара-и мубашшаранын алгачкыларынан болгон.
Куранда «ас-Сыддык», «ал-Атик» лакаптары менен белгилүү болгон улуу сахаба.

Азирети Абубакир, Мухаммед (с.а.в.) Ислам динин жайылтуу ишин баштагандан кийин эң алгач ыйман келтирген эрктүү кишилердин, рашит халифалардын жана ашара-и мубашшаранын алгачкыларынан болгон.
Куранда «ас-Сыддык», «ал-Атик» лакаптары менен белгилүү болгон улуу сахаба. Куранда, хижрат мезгилинде Пайгамбарыбыз (с.а.в.) менен чогуу болгондуктан «… үңкүрдөгү ал эки адамдын бири болгон…» (Тооба сүрөсү, 9/40-аят) деп эскерилет. Негизинен аты Абдулкаба болуп, Исламдан кийин Пайгамбарыбыз (с.а.в.) ага Абдуллах атын берген. «Азаптан азаттыкка чыгарылган» маанисин билдирген «Атик», дурус, ишенимдүү, намыстуу болгондугунан улам «Сыддык» лакабы менен да аталган. «Төөнүн тайлагынын атасы» деген маанини туюндурган Абубакир аты менен белгилүү болгон. Таймуулдары уруусунан болгон Абубакирдин ата теги Мура бин Кааба аркылуу Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) ата-теги менен кошулат. Энесинин аты Уммул Хайр Салма, атасынын аты Абукухафа Осмон. Анын ата-тегин төмөнкүдөй санжырада тизмектеп көрсөтүүгө болот: Абдуллах бин Осмон бин Амир бин Амир… бин Мура… ат-Таймии. Бадир согушуна чейин мушриктердин катарында эсептелген уулу Абдуррахмандан башка үй-бүлөсүнүн бардык мүчөсү мусулман болгон. Атасы Абукухафа Абубакирдин халифалыгына да жана дүйнөдөн кайтышына да күбө болгон. Азирети Абубакирдин Пайгамбарыбыздан (с.а.в.) бир, же үч жаш кичүү экени айтылат. Исламдан мурун да сый-урматка эгедер, дурус жакшы мүнөздөргө ээ, буттарга сыйынбаган жана үйүнө бут койдурбаган «ханиф» бир соодагер болгон. Пайгамбарыбыз (с.а.в.) дүйнөдөн кайтканга чейин, анын жанынан айрылган эмес. Бардык байлыгын, мал-мүлкүн Ислам дини үчүн сарптаган. Өзү өтө жупуну, жөнөкөй жашаган.
Азирети Абубакир Пил жылынан эки жыл, бир нече айдан кийин 571-жылында Меккеде төрөлгөн. Ал бийик адеп-ахлагы, мүнөзү жана намыстуулугу менен белгилүү болгон. Ичкилик ичүү, жахилия доорунда өтө кеңири тараган салт болгондугуна карабастан, ал такыр ичкен эмес. Ал доордо Меккенин элалды, кадыр-барктуу адамдарынан болуп, араптардын ата-текти изилдөө жана кабарчылык енен белгилүү болгон. Жибек, кездеме жана кийим кечек сатып, соодагерчилик кылган. Анын байлыгы кырк миң дирхамга жеткен. Анын бир бөлүгүн Ислам дини үчүн сарптаган. Пайгамбарыбызга (с.а.в.) ыйман келтиргенден кийин, Исламга чакыруу ишин баштаган. Осмон бин Аффан, Зубейр бин Аввам, Абдуррахман бин Авф, Саад бин Абу Ваккас жана Талха бин Убайдуллах сыяктуу Исламдын өнүгүшүнө чоң салым кошкон алгачкы мусулмандар биринчилерден болуп Азирети Абубакирдин үгүтү менен Исламды кабыл кылышкан. Ал өмүр бою Пайгамбарыбыз (с.а.в.) менен бирге болуп, жаш мезгилинен баштап бири-бирине болгон достук мамилеси өтө бекем болгон. Пайгамбарыбыз (с.а.в.) көп учурда анын пикирине кошулган. Коомдук жана жеке маанилүү иштерде сахабалары менен кеңешкен Пайгамбарыбыз (с.а.в.) кээ бир жагдайларда өзгөчө Азирети Абубакир менен жекече кеңешкен.
Таймуулдары уруусу Меккеде өзгөчө абройго ээ эле. Бул уруу соодагерчиликтери, коомдук иштердеги иш-аракеттери жана маданияттуулугу менен белгилүү болушчу. Абубакирдин атасы Меккенин кадыр-барктуу адамдарынан эле. Азирети Абубакир жахилия доорунда да бийик адеп-ахлагы менен таанылып, көпчүлүктүн сүймөнчүлүгүнө ээ болгон. Мухамбет (с.а.в.) менен өтө ынак дос болгон. Алар бири-бири менен тез-тез жолугушуп, Алла тааланын жалгыздыгы, улуулугу, Мекке мушириктеринин абалы жөнүндө сүйлөшүп, соода-сатык маселелеринде кеңешишкен. Экөө тең жахилия доорундагы жагымсыз, адеп-ахлаксыз маданиятка, күлкүлүү көрүнүштөргө каршы турушкан. Ыр жазууну каалашкан эмес. Көбүнчө Алла тааланын кудуреттүүлүгүн, бул ай-ааламдын кантип жаратылганына ой жүгүртүү менен алектенишкен.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны