Адеп Башаты » Ислам » Ислам тууралуу » Ыкластуулук

Ыкластуулук

Ыкластуулук


Ыклас – жасалган бардык нерсени Алла Таала үчүн кылуу жана тыюу салынган нерсени да Алла Таала үчүн кылбоо. Пайгамбарлар адеп башынан эле ушундай чыныгы ыкыласка жетишкен болот.


Адамдар көңүлдүү белсенип иш-аракетин улантуунун аркасында ыкластуулуктун белгилүү бийиктигине көтөрүлө алат. Бирок демейки адамдар чыга алган эң эле бийик сере Пайгамбарлар үчүн алгач тепкичтер болуп саналат. Алар кудум ыкластын так өзүнө айланып, ыклас инсандары деген бийик наамга арзыгандар.
Курани карим алардын бул өзгөчөлүгүн кээ бир Пайгамбарларды мисал кылып мындайча баяндайт: «Китептеги Мусаны эсиңе ал: ал чынында ыклас ыроологон инсан,елчи жана пайгамбар болчу »
Жана азирети Юсуф тууралуу куранда мындай делген:
«Ал чынында ыкластуу момун пенделерибизден болчу»
Ошондой еле,Алла Таала Пайгамбарыбыздын үммөтүнө карата Ага мындай дейт:«Албетте,Биз сага китепти чындык менен түшүрдүк.Анда емесе,динде ыкластуулук менен Ага кулчулук кылгын». Дагы бир аятта Пайгамбарыбызга мындай деген:«Динимди Аллага арнап,ыклас менен кулчулук кыламын,дегин». ( Зумар сүрөсү 39/2) Кулчулуктун себеби – Алла Тааланын буйругу, натыйжасы – Анын ыраазычылыгы, жемиши болсо – акыретте бериле турган чексиз сыйлар. Кулчулук кылуу төрөлгөндөн өлгөнгө чейин болгон өмүрдүн ар бир көз ирмемин камтып, мусулмандын ар бир аракетинде Жаратканга баш ийүүнүн жышаанын сездирет.
Доорубуздун улуу ойчулу: « Алла Таала үчүн иштегиле, Алла Таала үчүн баштагыла, Алла Таала үчүн аракеттенгиле жана Анын ыраазычылыгын көздөп иш кылгыла » деп ыкластуулукка аныктама берип, анын маанилүүлүгүн түшүндүргөн эле.
Ыкластуулук инсандын туптуура жүрүүсүнүн башкача аталышы. Ыкластуу адамдын жашоосунда ийри жол болбойт. Руханий сапары куддум көккө карай тартылган зымдай түп-түз болот. Ошондуктан ыкластуу адамдар алгачкы жолу жумушун баштаган күндөгүдөй берилгендикти бийикке чыккан ийгилүктүү учурларында да толук сактап кала алышат. Бирок, булар кандай гана аз!
Адамзат тарыхында мындай ыкластуулуктун туу чокусунда жалгыз бир инсан ба, ал- Пайгамбарыбыз Мухаммад ( саллаллаху алейхи васаллам).
Алла Элчиси динин башында кандай ыкластуу баштаса, аягына чейин бул багыттан эч качан тайган жок. Меккени алган күндөрдө да, баягы күндөрдөгү эң ыкластуу кичипейилдигин берилгендигин кылчалык өзгөрткөн эмес.
Мекке тынчтык жолу менен алынды. Кээ бир майда-барат окуялардын болуусуна жалпы абал катары баа берген туура эмес. Эки ааламдын Көсөмү көп жыл мурун сүрүп чыгарылган бул куттуу жерге кирип барган кезинде, жеңишке жеткен кол башчыдай көөдөнүн көтөрө кирбеди. Ошол күнү төөсүнө минип, куттуу башы төөнүн комуна тийе жаздап төмөн ийилген абалда кичи пейилдик менен кирип барды. (Абу Яьла, ал-Муснад, 6/120).
Ал Мадинада жашаган кезинде да карапайымдыгынан эч качан өзгөрөн жок. Ал кирип келгенде, сахабалар орундарынан турушчу. Тургандары туура эле. Ал ченемсиз сый урматка ылайыктуу экендиги талашсыз. Бирок Алла Элчиси сахабалардын өзүнө көрсөткөн урматынан катуу кысылып, ар дайым: « Башка элдердин улууларына ордунан тургандай мага ордуңардан турбагыла » деп муну айып санаар эле. Ооба ал ыйык милдетин кандай баштаган болсо, дал ошондой бүтүрдү. Омүрү кудум симфониядай ыргактуу өттү. Ишин баштаган күүсү менен аягына чыгарган болчу. Бул теңдешсиз ийгилик эле. Тагыраак айтканда, Ал ыйык обонду жай ыргак менен баштап, акырында жер-асманды дүңгүрөткөн шаңдуу жаңырык менен бүтүргөн болчу.
Ал өмүр бою Алла Таалага ыкластуулук менен кулчулук кылды. Жан дүйнөсү Аллага бертлгендиктен, Аны терең таануунун күргүштөгөн дайрасында толкуп турду. Көздөрү баары жерден Жараткандын жансыз кереметтерин сайрандап, сезим-туюмдары Бийиктен келген руханий лаззаттар менен чалкып-ташкындады... Ал Жаратканга түшүнүгү айкын, акыйкаттын көк жээгин көздөй сызылып учкан, ар дайым берилүү менен «Алла» деп жүрөгү соккон эң ыкластуу инсан эле. Анын «Ихсан» түшүнүгү ыкластуулугунун дагы бир терең катмарын түзгөн. Озүнүн тикелей аныктамасы боюнча Ихсан- Алланы көз алдында көрүп тургандай кулчулук кылуу. Муну бир окшотуу менен жыйынтыктап айтсак, башкалар намазды кыбылага карап окуса, Ал Каабанын так ичинде окуган.
Печаттоо

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны