Адеп Башаты » Ислам » Ислам тууралуу » Ааламдын дини - ислам

Ааламдын дини - ислам

Ааламдын дини – ислам

Ислам дини – ыйык диндердин эң акыркысы болуп саналат. Ошондой эле ал өзүнүн оригиналдуулугун, түпкүлүктүү нугун туура сактап турган бирден бир дин.

Ислам динин өз өмүрүнө өрнөк кылып бизге жеткирген Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) да – пайгамбарлардын эң акыркысы. Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) ыйык диндердин эң соңку тыянагын чыгарып, акыркы чекитин койгон. Анын пайгамбарлыгы кандайдыр белгилүү бир коом же улут үчүн болбостон, бүт жер жүзү, бүткүл адамзат дүйнөсү үчүн белгиленген. Андан мурунку пайгамбарлар тек гана өздөрү жөнөтүлгөн коомчулукка карата: «Оо, коомум, оо, менин элим!» кайрылгандыгы белгилүү. Ал эми пайгамбарыбыз ( саллаллаху алейхи васаллам) болсо, Курани Каримдин бир топ жеринде көрсөтүлгөндөй «Оо, адамзат!» деп, бүткүл адам баласына карата чакыруу жасап, бүт жер жүзүнө пайгамбар катары жиберилгендиги баяндалган.
Пайгамбарыбыз Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) жана анын миссиясынын ааламдык алкакта экендигин көрсөткөн көптөгөн аят- хадистер бар. Мисалы, мына бул аяттарда Пйгамбарыбыздын ( саллаллаху алейхи васаллам) мезгил жана мейкиндиктен ашкан милдеттенмеси, элчилиги өтө ачык туюнтулган: و ما أرسلناك إلَا رحمة للعالمين
« Биз сени бүт ааламга мээри катары жөнөттүк».
قل يا ايَها الناس اني رسول الله اليكم جميعا..
«Айт: Оо, адамзат! Мен силердин баарыңарга Аллах тарабынан жөнөтүлгөн элчимин».
Пайгамбарыбыз Мухаммед (саллаллаху алейхи васаллам) Куранда өзү жөнүндө айтылган мындай өзгөчөлүктү көптөгөн хадистеринде да баяндап өткөн: «Ар бир пайгамбар өз коомуна жөнөтүлгөн. А мен болсом бүткүл адамзатка жөнөтүлдүм ...»
Пайгамбарыбыз Мухаммед ( саллаллаху алейхи васаллам) жеткирген Ислам дининин өкүмдөрү, жол-жоболору кемчиликсиз, толукшуган бир бүтүн системаны түзүп турат. Андыктан ал түрдүү жерлерде жошоочу бардык элдердин жана коомчулуктардын көйгөйлөрүн чечүүгө, руханий- идеалык муктаждыктарын камсыз кылууга жеткиликтүү болгон терең, бай көрөңгөнү камтып турат. Ислам дини өзүнөн мурдагы доорлордо жөнөтүлгөн бардык ыйык китептердин эч бирөөнү четке какпастан, аларды жалпылай тастыктайт. Курани Карим Кыяматка чейин бүткүл инсанияттын керегине жарап, издегенин таап берген, көйгөйлөрүн чечип турган эң соңку, эң толук жана кемтиксиз ыйык китеп. Ошондой эле, ал тээ өз учурунда жаңы түшкөн кезиндеги оригиналдуулугун, тазалыгын сактап тура берүүчү жападан жалгыз ыйык китеп. Демек, Курани Каримге ишенген ыймандуу адамдар анын бүт дүйнөлүк улуу өзгөчөлүктөрүнө ылайык, ааламдык масштабта Алла Тааланын улуу диндин жаюусу, айрыкча бул акыркы динди өз өмүрлөрүнө өрнөк кылып, иш жүзүндө жашай билүүсү керек.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны