Адеп Башаты » Ислам » Намаз » Таадили аркаан

Таадили аркаан

Таадили аркаан
Таадили аркаан ар бир парзды ийине жеткире, шашылбай толуктап аткаруу. Намазда, рукууда турганда, саждада, эки сажда арасындагы отурууда эки кыймылдын арасын анык ажыратып, токтоолук менен алып баруу. Мисалы: рукуудан кыямга турганда денени тик алып, бир аз токтоп кем дегенде бир ирет *Субхаанааллахил азиим*(Улуу Аллах бүткүл кемчиликтерден таза) деп айтканчалык убакыт туруп анан сажда кылуу керек. Эки сажданын арасында да ушундай.

Пайгамбарыбыз (САВ) намазын эки чокуп, бир сузуп, заматта окуй койгон бирѳѳгѳ мындай деген: *Намазга турган кезинде такбир айт. Анан Куран аяттарынан чаман жетишинче оку. Андан кийин токтоолук менен сажда кыл. Намаз бүткѳнчѳ дал ушундай жаса. *(Бухари;Азан 95,122)
Таадили аркан имам Абу Юсуф, имам Шафий, имам Маалик жана имам Ахмад бин Ханбалдар боюнча намаздын бир парзы. Бирок имам Абу Ханифа менен имам Мухаммад боюнча важиб.(Зухайли,Фыкхул Исламий,2\861)
Демек, биринчи кѳз караш боюнча намазда таадили аркаан сакталбаса, намаз жараксыз болуп кайрадан окууга туура келет. Экинчи кѳз карашка ылайык андай жагдайда сахва(каталык) саждасын кылса жетиштүү. Ошентсе да мындай намазды кайрадан окуган абзел.
Пайгамбарыбыз (САВ) бир сѳзүндѳ мындай деген: *Намаздарыңарда уурулук кылган адам-уурунун уурусу.* Ошондо сахабалар: *Оо Алланын элчиси! Адам намазында кантип уурулук кылат* дешти эле.Ал (САВ): *Рукуу, саждаларын толук жасабоо жана рукуу саждаларда белин жакшылап түздѳбѳ ( намаздагы уурулук болот)* деп жооп кайтарды*
Күнүмдүк жашоодо эң маанилүү, эң баалуу убакыттар ибадаттар менен ѳткѳн убакыттар болуп саналат. Пайдасыз иштер үчүн, арзыбас оюн-зооктор үчүн сарптап, күндѳп убакыттарын короткон адамдардын намаз сыяктуу улуу жана момундун миражы эсептелген керемет бир ибадаттан арыдан бери кутула салууга шашылуулусу орунсуз иш.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны