Адеп Башаты » Ислам » Орозо » Орозонун коомдук пайдасы

Орозонун коомдук пайдасы

Орозонун жеке оозу бек адамга гана эмес, жалпы коомчулукка да пайда келтирет. Орозо – эл ичиндеги бардар, бай адамдар менен жарды-жалчынын арасында тыгыз байланыш түзөт. Көбүнесе бардар адамдар жаштайынан өмүрдүн ысык-суугун, оор тиричиликти баштарынан өткөрүп, бирөөгө милдет артпай өскөндүктөн, күйүмдүүлүк сезимден алысыраак келишет. Бул «ач бала ток бала менен ойнобойт, ток бала ач калам деп ойлобойт» дегендей сөз.

Орозонун жеке оозу бек адамга гана эмес, жалпы коомчулукка да пайда келтирет. Орозо – эл ичиндеги бардар, бай адамдар менен жарды-жалчынын арасында тыгыз байланыш түзөт. Көбүнесе бардар адамдар жаштайынан өмүрдүн ысык-суугун, оор тиричиликти баштарынан өткөрүп, бирөөгө милдет артпай өскөндүктөн, күйүмдүүлүк сезимден алысыраак келишет. Бул «ач бала ток бала менен ойнобойт, ток бала ач калам деп ойлобойт» дегендей сөз.

Кээде адам байлыкка батып, көпкөлөщ тартып айланасын унута баштайт. Өзүмчүлдүккө маталып, зыкымдык өзөгү өөрчүп баштаган напси барып бийлеп, жан дүйнөдөгү боорукерлик, күйүмдүүлүк сезимдерди тумчуктуруп жиберет. Бай-дөөлөттүү адамдары ушундай абалга түшүп калган элден кут-береке качат. Бир мамлекетке жашаса да байлары башка ааламда, жарды-жалчылары башка ааламда жүрүшөт.

Мындай коом оор дартка чалдыгып, элдеги нарк бузулат. Бардар адамдары демейки карапайым калкты төбөсүнөн баса карайт. Башаламандык ушундайдан улам туулат. Байлыкка батып, көпкөн адам ар качан өзүнүн керт башын гана ойлойт. Мындай адам эч качан кедей-жоксуздардын абалын уга да, сезе да билбейт. Адам орозо кармап саардан кечке чейин ач калганда гана өз айлана-чөйрөсүндөгүлөргө башкача карай баштайт. Анткени оозун бекиткенде күнү бою ач калып, суусап, эс-акыл ойгоно түшөт. Ач адамдын боюнда ээ-жаа бербей албууттанган эрке напси акырын алсырайт да, жүрөктүн түпкүрүндөгү күйүмдүүлүк, боорукердик сезими баш көтөрөт.

Ал ошондо гана ачтыктын кандай болорун ащдайт. Өзүнүн да жөнөкөй пенде экендигин сезет. Ал эми ойгонгон боорукерлик сезим жалпы адамзатка, ааламга болгон сүйүү сезимин өзү менен кошо ала келет. Ошентип, ал адам инсан турмак жан-жаныбарга да боорукердик сезим менен карай баштайт. Рамазан айынын «боорукерликтин айы» болгонунун сыры да ушунда жатат. Адам менен адамдын, адам менен ааламдын арасындагы биримдик, достук жана махабат байланышы ушундайча курулат.

Бул жактан алып караганда, адамдардын бири-бирине болгон мээрими – чыныгы шүгүрчүлүктүн негизи. Ким болсо да, бул жашоодо өзүнөн дагы кедейирээк адамды көрүшү мүмкүн. Андыктан ага мээримдүү мамиле кылууга тийиш. Эгерде өзүнө ачкачылыкты мажбур түрдө сездирип, ачка адамдын чыныгы абалын баш оту менен сезбесе, жеткиликтүү дещгээлде түшүнүп, мээримдүү мамиле кыла албай турганы анык.
Демек, адамдын боюнда боорукердик, күйүмдүүлүк ойгонуп, аны өз айлана-чөйрөсүнө нурлуу чачуу кылып жайылтуу – Улуу Жаратканга арналган нагыз шүгүрчүлүк болмок.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны