Адеп Башаты » Ислам » Орозо » Орозо айы

Орозо айы

Орозо айы

Орозо

Кубанган күтүп асыл жан,
Кудурет берген жол ошо.
Кулдуктун сыры катылган,
Кут болсун келген орозо!


Рамазан айы кут-берекеге толгон өзгөчө касиеттүү ай. Саарлыгы менен, ооз ачуусу менен, таравих намазы менен, Орозо айты менен жана башка көптөгөн касиеттүү көрүнүштөрү менен бул ай бир жыл ичиндеги он эки айдын гүл таажысы катары айырмаланып турат. Пайгамбарыбыз (САВ) бул ай жөнүндө мындай дейт: «Рамазан айы келгенде бейиштердин эшиги ачылып, тозоктун эшиктери жабылып, шайтандар байланат». (Муслим, Сыям-1).
Дагы бир сөзүндө пайгамбарыбыз (САВ) мындай дейт: «Соопторуна бекем ишенип, кайрымын Аллахтан үмтөтүп Аллахтын ыраазычылыгы үчүн Рамазан түндөрүн ибадат менен өткөргөн адамдын өткөн майда күнөөлөрү кечирилет». (Муслим, Салатул-мусафирин-173-174).
Айрыкча Рамазан айынын ичиндеги саарлык, ооз ачуу жана таравих өщдүү касиеттүү көрүнүштөрдүн мащызы терещде жатат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз(САВ) саарлык жөнүндө минтип айтат: «Саарлык жегиле. Анткени саарлыкта береке бар». (Муслим, Сыям-45).
Рамазан айында орозо кармагандын сообу ушунчалык көп жана берекелүү болгону себептүү, ал соопторду ар кандай өлчөм-ченемге сыйдыруу мүмкүн эмес. Орозо кармаган адам өзүнүн колун, тилин жана көзүн тыйып, аларды жакшылап сактай билүүсү, башкача айтканда, харам нерселерден коргонуусу, бирөөлөр менен талашып-тартышпоосу зарыл. Бул мазмундарды камтыган бир хадисинде пайгамбарыбыз (САВ) мындай дейт: «Чексиз улук болгон Аллах айтат: «Адам баласынын жасаган ар бир жакшылык жана ибадаттарында өзү үчүн (бир түрдүү пайда түшүнүгү) бар. Бир гана орозо мындай эмес. Анткени орозо жалгыз Менин ыраазычылыгым үчүн жасалган бир ибадат болуп эсептелет. Анын кайрым-сыйлыгын өзүм берем». Орозо бир калкан. Кимдир бирөөщөр (айрыкча) орозо кармаган күндөрү жаман сөз сүйлөбөсүн, өкүрүп-бакырбасын. Эгерде бирөөлөр аны тилдесе же аны менен урушмакчы болсо, дароо: «Мен орозомун» десин. Аллахка ант кыламын, орозо кармаган адамдын (оозундагы ачкалыктын) жыты (кыямат күнүндө) Аллахтын алдында жыпардын жытынан да таза. Орозо кармаган адамдын кубанычка толуучу эки шаттык учуру бар: Ооз ачкан учурунда бир сүйүнөт, Жаратканга жолуккан учурда орозонун сыйлыгы менен дагы бир сүйүнөт». (Муслим, Сыям-163).
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны