Адеп Башаты » Ислам » Орозо » ” Мукаррам инсан” аттуу китеби

” Мукаррам инсан” аттуу китеби

” Мукаррам инсан” аттуу китеби

Алла досу Махмуд Сами Рамазан уулу : ” Мукаррам инсан” аттуу китебинде аз тамактануу жана ачкачылыктын абдан маанилүү экенин төмөнкүчө баяндайт.


Табыптардан:
- Даарынын эң жакшысы кайсы?
Даанышмандардан:
- Ибадатка көбүрөөк шыктандырган нерсе эмне?
Захиддерден:
- Аллага берилгендикти көбүрөөк толуктаган нерсе эмне?
Аалымдардан:
- Илимди окушта эң таасирдүү нерсе эмне?
Амирлерден:
- Эң даамдуу тамак эмне?- деп сурашса, баары тең:
- Аз тамактануу!-деп жооп беришкен экен.
Анткени аз жеште, айрыкча ачкалык менен орозодо он жакшы нерсе бар экен:
1. Ачкалыкта жүрөк таза, эс тутум күчтүү болот; ал эми токтукта болсо акмактык, унутчаактык көбүрөөк болот.

2. Ачкалыкта жүрөк сергек болот; дуба жана ибадаттардан береке-лаззат алса болот. Токтукта болсо жүрөк катуу болот да ибадаттан лаззат пайда болбой калат.

3. Ачкалыкта көңүл жумшак , кичи пейил; токтукта болсо текеберлик, менменсинүү жана мактаныч көбүрөөк болот.

4. Ачкалыкта кедейлер жана карды ачтар эске келет. Токтукта алар эске келбейт, унутулат.

5. Ачкалыкта напсилик арзуулар ооздукталат. Токтукта болсо нафси аммара (жамандыктын катуу буюрган напси) күчтөнүп күүлөнөт.

6. Ачкалыкта ден сергек болот. Токтукта болсо ыкшоо тартып, кайдыгерлик басат.

7. Ачкалыкта ибадат кылууну улантуу жеңил. Токтукта жалкоолук, ныксыроо болот.

8. Ачкалыкта ден-соолук чың болот, ооруу жоюлат. Токтукта болсо дене чарчап, ооруйт.

9. Ачкалыкта дене куштай жеңил болот. Токтукта болсо оордук, бошоңкуулук болот.

10. Ачкалыкта кайыр-саадака берүү каалоосу пайда болот. Бул болсо пендени кыямат күнүнүн коркунучтуу ысыгында серүүн көлөкөгө ээ кылат. Токтукта болсо сараңдык, ысырапкордук пайда болуп, пендени жексен кылат.

Жыйынтыктап айтканда, Орозонун жогоруда айтылган бардык пайдаларын камтыган таризде төмөнкүдөй хадис айтылган:
“Орозо кармагыла, ден-соолукта болгула.” (Табараний)
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны