Адеп Башаты » Ислам » Орозо

Ислам аалымдары орозонун үч даражасы болгонун айтышат:

Ислам аалымдары орозонун үч даражасы болгонун айтышат:

Саарлыктан ооз ачарга чейин тамактануудан, жеп-ичүүдөн жана жыныстык каалоолордон сактануу менен кармалган орозо.
Толугу менен

Орозо убадада бекем турууну үйрөтөт

Орозо убадада бекем турууну үйрөтөт

Орозо- убадага бекемдиктин жышаанын сездирген эң соонун ибадат. Анткени, орозо Жараткан Аллах менен пендесинин ортосунда түзүлгөн келишим сыяктуу.
Толугу менен

Орозо аманатты сактоого үйрөтөт

Орозо аманатты сактоого үйрөтөт

Орозо ачык-жашыруун ар кандай аманатты ар дайым жакшылап сатоого тарбиялайт. Орозо кармаган адам Алла Таала адал кылып жараткан ырыскыларды жеп-ичүүдөн убактылуу тыйылып, айланасында башка адамдар барда да, жакто да орозосун жакшы сактайт.
Толугу менен

Орозо адамды үнөмчүлдүккө үйрөтөт

Орозо адамды үнөмчүлдүккө үйрөтөт

Исламдагы орозо ибадаты жашоодогу жакшы мүнөздөрдүн бири болгон үнөмчүлдүк эрежесин адамга үйрөтөт. Орозо адамдарга үнөмчүлдүктү үйрөткөн сапаттуу тарбиячы десек болот.
Толугу менен

Орозо айы

Орозо айы

Орозо

Кубанган күтүп асыл жан,
Кудурет берген жол ошо.
Кулдуктун сыры катылган,
Кут болсун келген орозо!
Толугу менен

Орозонун каффараты

Рамазан орозосун атайылап, себепсиз бузуудан улам каффарат керек болот. Рамазан айындагы парз орозодон башка ар кандай бир орозону бузса, ага каффарат жок. Тек гана казасы аткарылат.
Каффараттын башкы себеби – улук Рамазандын урматын сактабай, Алла Тааланын ушул куттуу айында белгилеп берген орозосун себепсиз кордогондук деп айтсак болот. Ошондуктан, билбестен, же жащылып парз орозону бузса каффарат жок. Каффарат үчүн бир кулду эркиндикке чыгаруу керек. Бул түрү азыркы заманыбызда жок. Буга чамасы жетпесе үзбөстөн удаа эки ай орозо кармоого тийиш. Буга да чамасы келбесе, 60 кедейди тамактандырып, курсагын бир күн тойгузуу талап кылынат.
Толугу менен

Орозонун казасы

Рамазан айынын бир же андан артык күндөрү орозо кармай албаган адам кийин мунун казасын аткаруусу керек. Башта айтылгандай, оору-сыркоо, жолоочулук, хайз же нифас өңдүү себептер менен, же атайылап, жаңылып болобу, ниет кылбай коюудан улам орозо кармалбай, анын казасын аткаруу зарыл.
Толугу менен

Орозонун кандай түрлөрү бар?

Орозо – парз, важиб, нафил жана макрух болуп төрткө бөлүнөт.
1. Парз орозо.
Парз орозо экиге бөлүнөт:
а) Анык дайындалган орозо: Рамазан айындагы орозо сыяктуу.
б) Дайындалбаган орозо: Казага калган орозо менен каффарат катары кармалчу орозолор.

2. Важиб орозо.
Бул да экиге бөлүнөт:
а) Арноо (назр) иретинде кармалган орозо. Бул белгилүү бир күндө кармалуусу дайындалган орозо.
б) Анык бир күндө же убакыттарды белгилебей кез келген мезгилдерде кармоого бекиген арноо орозо. Бул күнү дайындалбаган важиб орозо болуп саналат.
Толугу менен

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны