Адеп Башаты » Ислам

Ыйманга келген кишинин өзгөрүшү

Мусаб тектүү бир үй-бүлөдөн чыккан. Куттуу Мадинага эң биринчи болуп жиберилет. Куран мугалими. Аксөөктүн тукуму: алдына күндө үч маал дасторкон жайылып, жаткан төшөгү мамыктан. Апасы жатарда маңдайынан сүйүп, түнүң бейпил болсун, уулум дейт. Эртең менен бешик ырын кыңылдап ойготот. Мына ошол Мусаб Расули Акрамга ыйман келтирет. Ыйман келтирип, жумшак төшөгүн таштайт. Анткени эми апасы Мусабды мусулман болгону үчүн сүйбөй, балким урууда. Мусаб ыйман келтиргени үчүн ичип-жешти да коет. Анткени ага жеп-ичүүгө тыюу салынган. Мусаб куттуу Мадинага барып, Расули Акрамдын жолунда жакшылыкка буюруу, жамандыктан тыюу милдетин өтөөдө.
Толугу менен

Ыйман жана каапырдык

«Бири-бирине эң алыс болгон нерселер эмне?» - деген суроо берилсе, каапырдык менен ыйман дешиңер мүмкүн, ырас, натыйжалары боюнча ушундай. Бирок жашоо ичинде башыңардан өткөргөндөрдү эске алсак, сезимдериңер, же жан-дүйнөңөр, акыл-эсиңер жана латифайи Раббанияңар* өңүтүнөн караганда, бири-бирине эң жакын болгон нерселер – каапырдык жана ыйман. Ортосунда жупжука парда бар.

Ошон үчүн парданын тигил тарабына тоголонуп, кулагандарды ушактап: «Кандайча паска түшүп калышты?» - дештин ордуна, «Алла бизди тайдырбасын!» - деп Аллага жүз буруп, жалбаруу керек. Дайыма: «Раббанаа лаа тузиг кулуубанаа баъда из хедейтанаа.» (Йа, Рабби! Хидаят (туура жол) берген соң жүрөгүбүздү тайдырба!) – деп айтуу зарыл.

Толугу менен

Ажылык

Ажылык деген эмне?
Ажылыктын сөздүк мааниси – улуу нерсеге карай аттануу. Шарият боюнча ажылык бул – Кааба жана анын айланасындагы куттуу деп эсептелген белгилүү жерлерге белгиленген учурда барып, усул-эрежелерине ылайык зарыл ибадаттарды аткаруу болуп эсептелет. Ажылык учурунда аткарыла турган ажылыкка байланыштуу ибадаттар "манаасик” деп аталат.
Ислам динибиздин негизги беш парзынын бирөө болуп саналган ажылык ибадаты хижранын 9-жылы парз болгон. Ажылыктын парздыгы Курани Карим жана хадистер аркылуу айкын белгиленген. 

Толугу менен

Орозо

«Эй, ыйман келтиргендер! Силерден мурункуларга парз кылынган сыяктуу, силерге да орозо парз кылынды». (Бакара сүрөсү (2), 183-аят) «Оозу бек адам жеп-ичүүнү Мен үчүн гана токтоткон. Орозо өзүм менен кулдарымдын ортобуздагы ибадат. Ага карата Мен гана билген сыйларды берем. Оозу бек кулумдун ачтык-суусоодон улам оозунан чыккан жыты Мен үчүн жыпар жытынан да артык». (Кудсий хадис, Бухариден).
Толугу менен

Зекет

Зекеттин сөздүктөгү мааниси – тазалык, мактоо, береке, жакшы, дурус болуу дегенди билдирет. Терминдик мааниси – Кудай берилсин деп буйрук берген мал-мүлктөн кээ бир бөлүгүн белгилүү убакыттын ичинде эч кандай пайда күтпөстөн, Алла Тааланын ыраазылыгын көздөп берүү. Биз байкагандай эле зекеттин сөздүк жана терминдик маанилеринин ортосунда тыгыз байланыш бар. Анткени, зекет берген кишинин рухунда тазаланууга, мал-мүлкүндө берекеттин болушуна себеп берет.
Толугу менен

намаз

Исламдын шарттарынын биринчиси күбөлүк келмесин келтирүү, экинчиси болсо намаз. Аллах Таалага эң чоң ибадат - бул намаз. Себеби, Алла Таалага көрсөтүлө турган урмат, таазимдин баарын ичине камтыйт.
Толугу менен

Ыйман

Ислам дининин түпкү негиздеринин бири ыйман болуп саналат. Пайгамбарлардын баары, эң оболу, ыймандын негиздерин жар салышкан. Себеби, ыйман болбостон кылынган ибадаттын Аллах үчүн эч кандай баркы болбойт. Пенде адегенде ишениши керек, андан кийин ибадатын кылууга тийиш. Аны жасаш үчүн, ыймандын шарттарын жана эрежелерин билүүсү зарыл. 

Толугу менен

Ислам дини

Ислам дини

Ислам деген сөз «тынчтык, амандык, баш ийүү» маанисиндеги «Силм, Салам» деген арабча сөздүн уңгусунан чыгып, «Алла Таалага баш ийүү, Анын буйруктарына моюн сунуу, тынчтык жолуна кирип бейпил өмүргө аттануу, ар бир адамга, кала берсе, ар бир нерсеге бекем ишеним менен мамиле жасоо жана колунан-тилинен бирөөгө жамандык жетпөө» деген маанилерди билдирет.

«Дин» деген термин кыргыз тилибизге араб тилинен кирген болуп, лексикалык жактан «акыбет, жаза, эсеп, өкүм, саясат, баш ийүү, сыйлык, коом, шарият» сыяктуу бир топ мааниде келет. Ислам аалымдары динге мындайча аныктама берип баяндашат: «Дин – адамдарды өз каалоо-эрктери менен жакшылыкка баштоочу Алла Тааланын мыйзамдарынын жыйнагы». 

Толугу менен
←  аркага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны