Адеп Башаты » Ислам

АБДУЛЛАХ ИБН РАВАХА (Алла ага ыраазы болсун)

АБДУЛЛАХ ИБН РАВАХА (Алла ага ыраазы болсун)
АБДУЛЛАХ ИБН РАВАХА
(Алла ага ыраазы болсун)


Акаба күнүндө Исламга кирген акын сахаба. Ата-теги, Абдуллах бин Раваха бин Салаба бин Имриул-Кайс бин Амр. Негизинен аты Абу Мухаммед болуп, Расулаллахтын акыны деген ат менен белгилүү болгон. Атасы Раваха энеси Кабила болгон. Сахабалардын улууларынан Ансардын алдыңкыларынан болгон Абдуллах Мадинада төрөлгөн. Хажраж уруусуна таандык болуп, кайсыл жылы туулганы аныкталган эмес. Экинчи Акаба күнүндө мусулман болуп, уруусуна күбөлүк берүү менен Пайгамбарыбызга убада берет. Хижрат күнү Пайгамбарыбызга (с.а.в.) конок болот. Мухажирлерден Микдад бин Асвадды бир тууган кылат. Ошондой эле, Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) катчыларынан болгон. Бадир, Ухуд, Хандак жана Хайбар согуштарына атышкан. Худайбия келишиминде Умратул-Каза жортуулдарында Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) жанында болгон. Бадир согушунун жеңишин Азирети Зейд бин Хариса менен бирге Мадинага сүйүнчүлөп барган. Бадрул Мавид согушунда Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) буйругу менен мамлекет башчынын атынан иш жүргүзүү үчүн Мадинада калган. Хижраттын 6-жылында (627) үч кишилик делегацыянын башчысы катарында Хайбарга барат.
Толугу менен

НАМАЗ УБАКТЫСЫ (октябрь 2015ж) (БИШКЕК, Ош, Жалалабат, Каракол, Талас, Нарын, КЫРГЫЗСТАН)

НАМАЗ УБАКТЫСЫ (октябрь 2015ж) (БИШКЕК, Ош, Жалалабат, Каракол, Талас, Нарын, КЫРГЫЗСТАН)

Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Каракол, Кыргызстан боюнча - расмий белгиленген намаз убакыты (октябрь 2015 ж).
Толугу менен

Абдуллах ибн Масуд (Алла ага ыраазы болсун)

Абдуллах ибн Масуд (Алла ага ыраазы болсун)
Абдуллах ибн Масуд
(Алла ага ыраазы болсун)

Алгачкы мусулмандардан. Хадисчи, фыкыхчы жана муфассир сахабалардан. Аты Абдуллах, негизги аты Абдурахман. Атасы Масуд, энесинин аты Умму Абд. Атасы жөнүндө кеңири маалымат жок. Анын Зухра уулдарынан Абд бин Харистин тобунан экендиги белгилүү. Абдуллах фыкыхчы үй-бүлөөлөрүнө таандык. Жаш мезгилинде Укба бин Муайттын койлорун кайтарып чабан болгон. Абдуллах бин Масуд Пайгамбарыбыз (с.а.в.) менен алгач жолугуусун мындайча баяндаган: “Мен Укба бин Муайттын койлорун кайтарат элем. Бир күн Пайгамбарыбыз (с.а.в.) менен Азирети Абубакир жанымдан өтүп калышты. Расулаллах (с.а.в.) менден сүт сурады. Мен ага чабан болгонумду жана бул койлордун мага аманат болгонун айттым. Мындан улам, Расулаллах (с.а.в.): «Кысыр калган, сүт бербеген койуң барбы? Мага көрсөтөсүңбү?»,- деди. Мен куут болбогон бир кой көрсөттүм. Расулаллах (с.а.в.) ал койдун эмчегинен кармап саай баштады. Чындыгында, кысыр калган, сүт бербеген ал койдон сүт саап Азирети Абубакирге берди. Азирети Абубакир ичти. Андан кийин ийдишти Расулаллах (с.а.в.) алып ичти (Ибн Саад, Табакат, III, 151). Мына ошол күндөн баштап Ибн Масуд Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) жанынан айрылган эмес. Ал Исламды кабыл кылган алгачкы мусулмандардын алтынчысы эле. Ал мусулман болгон кезде Пайгамбарыбыз (с.а.в.) Аркамдын үйүнө көчө элек болгон. Мусулман болгондон кийин дайыма Куранды жаттаган. Өзү айткандай жаттаган жетимиш сүрөнү Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) алдында окуган. Сахабалардан эч ким бул темада андан талаша алган эмес. Кийинчерээк Куранды толугу менен жаттаган.
Толугу менен

АБДУЛЛАХ БИН УМАР БИН АЛ-ХАТТАБ (Алла ага ыраазы болсун)

АБДУЛЛАХ БИН УМАР БИН АЛ-ХАТТАБ (Алла ага ыраазы болсун)
АБДУЛЛАХ БИН УМАР БИН АЛ-ХАТТАБ
(Алла ага ыраазы болсун)


Абдуллах бин Умар экинчи халифа Азирети Умардын уулу жана момундардын энеси Азирети Хафсанын (бир ата бир энеден) бир тууганы. Фыкыхчы жана хадисчи сахабалардын бири. Абу Абдурахман деген ысмы таанылган. Энеси Зейнеб бинт Мазун ал-Жумайх. Бир риваятта Абдуллах бин Умар исламдын үчүнчү жылы туулган, экинчи риваятта андан бир жыл мурун төрөлгөн (Ибнул-Гааба, Каир, 1286, III, 230).
Толугу менен

АББАС ИБН АБДУЛМУТТАЛИБ (Алла ага ыраазы болсун)

АББАС ИБН АБДУЛМУТТАЛИБ (Алла ага ыраазы болсун)
АББАС ИБН АБДУЛМУТТАЛИБ (Алла ага ыраазы болсун)
Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) атасынын бир тууганы. Негизинен аты Абдул-Фазл. Атасы Абдулмутталиб, энеси Нутайла. Азирети Аббас Пайгамбарыбыздан (с.а.в.) бир-эки жаш улуу болгон. Ал жаш кезинде жоголуп кеткен. Энеси аны кайра тапканда кубанганынан, сүйүнчүсүнө Каабанын сыртын жибек кездеме менен жаңылаган. Пайгамбарыбыз (с.а.в.) жаш мезгилинде энеси өлүп, чоң атасы Абдулмутталибдин колуна өткөндөн кийин Азирети Аббас менен балалык чагы чогуу өткөн. Жаш мезгилинен баштап соодагерчилик менен алектенген. Азирети Аббас өтө бай болгон. Араптарда Каабага кызмат кылуу өтө сыймык эле. Каабага кызмат кылуу иши Курайш уруусунун кадыр-барктуу адамдарына бөлүштүрүлгөн. Ажылык күндөрүндө Азирети Аббас менен бир туугандары Зам-зам кудугунан суу алып таратышкан. Азирети Аббас суу таратуу милдетин Исламдан кийин да уланткан.
Толугу менен

АЛЛА ТААЛАНЫН ЫСЫМДАРЫ ЖАНА СЫПАТТАРЫ

АЛЛА ТААЛАНЫН ЫСЫМДАРЫ ЖАНА СЫПАТТАРЫ
АЛЛА ТААЛАНЫН ЫСЫМДАРЫ ЖАНА СЫПАТТАРЫ


Алла Тааланын ысымдары:
Эгерде биздин демейки аттарыбызды ата-энелерибиз койбостон кийинчерээк биз чоңойгондо үйрөнүп колдонгон кесип-өнөрлөрүбүзгө жараша атыбыз коюлар болсо кээ бирөөбүз «мергенчи», кээ бирөөбүз «уста» болуп, ар түркүн өнөрүбүзгө жана жөндөмүбүзгө байланыштуу ысымдар менен аталып кетмекпиз. А бирок биздин аттарыбыз кийинчерээк тутунган жөндөмдөрүбүзгө ылайык коюлбастан, негизинен ата-энелерибиздин эңсөөлөрүнө жараша коюлган болот. Кала берсе, кээде бизге эч кандай жарашпаган же болбосо бизге эч бир байланышы жок аттар да коюлуп калган болот. Бул окшотуу бир караганга орой, жагымсыз көрүнүүсү мүмкүн. Ошентсе да нукура акыйкаттарды түшүндүрүү үчүн кадимтен ушундай ыкмалар колдонулуп жеңилдетип баяндоого аргасыздык туулуп келген.
Толугу менен

НАМАЗ УБАКТЫСЫ (сентябрь 2015ж) (БИШКЕК, Ош, Жалалабат, Каракол, Талас, Нарын, КЫРГЫЗСТАН)

НАМАЗ УБАКТЫСЫ (сентябрь 2015ж) (БИШКЕК, Ош, Жалалабат, Каракол, Талас, Нарын, КЫРГЫЗСТАН)

Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Каракол, Кыргызстан боюнча - расмий белгиленген намаз убакыты (сентябрь 2015 ж).
Толугу менен

Ааламдын дини - ислам

Ааламдын дини – ислам

Ислам дини – ыйык диндердин эң акыркысы болуп саналат. Ошондой эле ал өзүнүн оригиналдуулугун, түпкүлүктүү нугун туура сактап турган бирден бир дин.
Толугу менен
←  аркага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны