Адеп Башаты » Ислам

Орозонун казасы

Рамазан айынын бир же андан артык күндөрү орозо кармай албаган адам кийин мунун казасын аткаруусу керек. Башта айтылгандай, оору-сыркоо, жолоочулук, хайз же нифас өңдүү себептер менен, же атайылап, жаңылып болобу, ниет кылбай коюудан улам орозо кармалбай, анын казасын аткаруу зарыл.
Толугу менен

Орозонун кандай түрлөрү бар?

Орозо – парз, важиб, нафил жана макрух болуп төрткө бөлүнөт.
1. Парз орозо.
Парз орозо экиге бөлүнөт:
а) Анык дайындалган орозо: Рамазан айындагы орозо сыяктуу.
б) Дайындалбаган орозо: Казага калган орозо менен каффарат катары кармалчу орозолор.

2. Важиб орозо.
Бул да экиге бөлүнөт:
а) Арноо (назр) иретинде кармалган орозо. Бул белгилүү бир күндө кармалуусу дайындалган орозо.
б) Анык бир күндө же убакыттарды белгилебей кез келген мезгилдерде кармоого бекиген арноо орозо. Бул күнү дайындалбаган важиб орозо болуп саналат.
Толугу менен

Орозонун коомдук пайдасы

Орозонун жеке оозу бек адамга гана эмес, жалпы коомчулукка да пайда келтирет. Орозо – эл ичиндеги бардар, бай адамдар менен жарды-жалчынын арасында тыгыз байланыш түзөт. Көбүнесе бардар адамдар жаштайынан өмүрдүн ысык-суугун, оор тиричиликти баштарынан өткөрүп, бирөөгө милдет артпай өскөндүктөн, күйүмдүүлүк сезимден алысыраак келишет. Бул «ач бала ток бала менен ойнобойт, ток бала ач калам деп ойлобойт» дегендей сөз.
Толугу менен

Ыйман адамды чыныгы адам кылат. (окуя)

Ыйман сөзүнөн кийин, ыймандын биринчи жана негизги шартына көз чаптырып карап көрөлү, - дедим. Бирок, бул класста биринчи шартка дароо эле кирип кетүү мүмкүн эмес. Азыр болсо өтө аз суроо бергендердин бири колун көтөрүп, сүйлөгүсү келип атат:
- Айта бер.
- Агай, шахадат келмесин айткан жана маанисин ичинен кабылдаган ар ким мусулман деп эсептелет. Муну бардыгы, бардык адамдар айта алат. Эч ким эч кимге тоскоол боло албайт. Бирок, мен уккам, сыгандар андай эмес. Тактап айтканда, бир сыган мусулман болуш үчүн оболу христиан, анан кийин мусулман болуш керек экен деп уккам.
Толугу менен

Ажылыктын пайда-сооптору жана маңызы

Ажылыктын пайда-сооптору жана маңызы
Хаж ибадатынын жеке адамга жана коомго карата пайдалары өтө көп. Анын негизгилерин айта турган болсок:
Хаж кылуу аркылуу жеке адам күнөөлөрүнөн арылып, жан дүйнөсү тазарууга жетишет. Пайгамбарыбыз (САВ) өзүнүн бир хадисинде мындай дейт: «Кимде ким Алланын ыраазычылыгы үчүн хаж кылып, адепсиз сөз-аракеттерден сактанса жана жамандыкка жолобосо, энесинен төрөлгөн күндөгүдөй күнөөлөрдөн тазарып кайтат».
Толугу менен

Акырет күнүнө ыйман келтирүү

Бакара/4. «Алар сага түшүрүлгөнгө жана сенден мурун түшүрүлгөнгө ыйман келтиришет, акырет күнүнө да даана ишенишет.»
Бакара/46. «Алар, калетсиз, Раббилерине кайта турганын ойлоп, кабыл кылган кишилер.»
Аали Имран/9. «Раббибиз! Келиши шексиз болгон күндө адамдарды сөзсүз түрдө топтой турган сенсиң. Алла эч качан сөзүнөн кайтпайт.»
Толугу менен

Намаздан эмне үчүн тажабайбыз?

Намаздан эмне үчүн тажабайбыз?
Акылы башында болгон адам пайдалуу жана кызыктуу бир иштен тажайбы? Бул иш кирешелүү, кызыктуу жана биз муктаж болгон иш болсочу? Канчалык көп кайталанса да мындай бир иш адамды тажатпайт.
- Азыр айтылып өткөндөй күндө үч жолу тамак жештен тажаганыңар барбы?
Толугу менен

Таадили аркаан

Таадили аркаан
Таадили аркаан ар бир парзды ийине жеткире, шашылбай толуктап аткаруу. Намазда, рукууда турганда, саждада, эки сажда арасындагы отурууда эки кыймылдын арасын анык ажыратып, токтоолук менен алып баруу. Мисалы: рукуудан кыямга турганда денени тик алып, бир аз токтоп кем дегенде бир ирет *Субхаанааллахил азиим*(Улуу Аллах бүткүл кемчиликтерден таза) деп айтканчалык убакыт туруп анан сажда кылуу керек. Эки сажданын арасында да ушундай.
Толугу менен
←  аркага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны