Адеп Башаты » Ислам

Келгиле,ишти намаздан баштайлы!

Адам баласынын Раббиси менен болгон байланышында намаз – бул, эң башкы негиз.Ошон үчүн мындай делет:
قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ {1} الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ {2}«Кад афлахаль муминуун. Аллязиина хум фи салатихим ххашиуун» «Момундар кутулду.Алар ар убак намаздарында хушуу ичинде.»
Толугу менен

Исламдагы саламдашуу адеби.

Исламдагы саламдашуу адеби.
Исламдагы саламдашуу адеби.

Салам адамдарды бири-бирине жакындаткан, жанаштырган достуктун белгиси. Салам берүү сүннѳт, ал эми кабыл алуу ваажиб. Бир хадисте: "Силер толук ыйман келтирмейинче бейишке кире албайсыңар. Бири-бириңерди жакшы кѳрмѳйүүнчѳ ыйман келтирген болуп эсептелбейсиңер. Силер аны кайдан табабыздеп сурай турган болcонор араңарда саламдашууну жайгыла." деп белгилеген.
Толугу менен

НАМАЗ УБАКТЫСЫ (октябрь 2014ж) (БИШКЕК, КЫРГЫЗСТАН)

Бишкек шаары жана Кыргызстан боюнча - расмий белгиленген намаз убакыты (октябрь 2014ж).
Толугу менен

Ислам ар дайым орто жолду тандайт

 Ислам ар дайым орто жолду тандайт

Ислам дининин максаты – адамдагы напсилик жана руханий сезимдерди көзгө тутуу менен напсинин терс арзуу-талаптарын басып, ошондой эле руханий сезимдерден бүрдөгөн адамдык улуу сапаттарды туу чокуга чыгаруу. Бирок, тилекке каршы тарых барактары жогоруда айтылып өткөн беш негизги укуктарда (дин, мал-мүлк, жан, муун, акыл) адамдар аша чаап, туура эмес жолго түшүп кеткендери тууралуу окуяларга толтура.

Толугу менен

Ислам дининин адамдарга койгон бүткүл ааламдык максаттары

Ислам дининин адамдарга койгон бүткүл ааламдык максаттары

Адам баласы табигый жаратылышы жагынан жеке жана коомдук укуктарга ээ. Тарыхый барактарга көз жүгүртсөк, айрым доорлордо адам баласынын табигый укуктарынын тебеленип келгендигин көрөбүз. Натыйжада адамдардын жеке жашоосунда жана коом ичинде кыйынчылыктар, айрым учурларда тартипсиздик, мыйзамсыздык өкүм сүрүп келген. Ал эми диндердин жана пайгамбарлардын келүүсү жана максаты, хаостон адамдарды куткарып, бактылуулукту, тынчтыкты, коопсуздукту орнотууну болуп саналат. Ислам дини адамдардын табигый укуктарын төмөндөгү беш максаттын ичине топтогон:

Толугу менен

Каабанын курулушу

Каабанын курулушу

Кааба – жер бетинде тургузулган эң биринчи ибадат жай. Адам атанын жер бетине түшүрүлгөнүнөн кийинки эң алгачкы жумушу периштелердин көмөгү менен ушул Каабаны куруу болгон. Далай кылымдар артта калып, убакыт аккан дайрадай атырылып алга жылган Сайын эскирип бузулган жерлери далай ирет кайра өз калыбына келтирилип, улам жаңыланып сакталып келген бул ыйык курулуш, жер бетин топон суу каптаган Нух пайгамбардын дооруна чейин адамзат ааламындагы эң оболку ибадат жай болуу милдетин аткарып келген эле.

Толугу менен

Ихрам деген эмне?

Ажылыктын башталышындагы шарт катары, ихрам ажылыктын эң биринчи парзы болуп саналат.
Ихрам деген сөз лексикалык жактан: «Бир нерседен тыйылуу, же болбосо, ыйык убакыт жана орундардын урматын сактоо» дегендей маанилерди билдирет.

Толугу менен

Ыйык Кааба

КаабаКааба

Ыйык Кааба момун-мусулмандардын кыбыласы болуп саналат. Бул Жараткан Алланын: «Саждага жыгыл, жакында!» (Алак, 19) -деген буйругуна негизделген. Асыресе, Кааба Ислам дүйнөсүнүн кут булагы катары кабылданат. Жер бетиндеги ыйык Кааба менен адамдын жүрөгү Кудай Таала назар салган өзгөчө жай болуп саналат. Мындайча айтканда, Кааба ааламдын жүрөгү сыңары. Ажылык, мына ошондуктан, Каабанын зоболсун аңдап-сезип, таза, тунук жүрөк менен орундала турган ибадат

Толугу менен
←  аркага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны