Адеп Башаты » Ислам » Ыйман » Ыйманга келген кишинин өзгөрүшү

Ыйманга келген кишинин өзгөрүшү

Мусаб тектүү бир үй-бүлөдөн чыккан. Куттуу Мадинага эң биринчи болуп жиберилет. Куран мугалими. Аксөөктүн тукуму: алдына күндө үч маал дасторкон жайылып, жаткан төшөгү мамыктан. Апасы жатарда маңдайынан сүйүп, түнүң бейпил болсун, уулум дейт. Эртең менен бешик ырын кыңылдап ойготот. Мына ошол Мусаб Расули Акрамга ыйман келтирет. Ыйман келтирип, жумшак төшөгүн таштайт. Анткени эми апасы Мусабды мусулман болгону үчүн сүйбөй, балким урууда. Мусаб ыйман келтиргени үчүн ичип-жешти да коет. Анткени ага жеп-ичүүгө тыюу салынган. Мусаб куттуу Мадинага барып, Расули Акрамдын жолунда жакшылыкка буюруу, жамандыктан тыюу милдетин өтөөдө.

Мадинага барып, бир жылдай ал жерде калат. Кийинки сөздү курбуларынан угабыз. Анткени өзү кырчын гүл курагын жашай алган жок. Эки-үч жыл мойнундагы милдетин аткарды. Бадр согушунда дайыма Расули Акрамдын жанында болду. Ухудда да жаныңда болоюн, йа, Расулалла деди. Араң жыйырма эки жашында эле. Муруту жаңы эле чыккан. Кебете-кешпири, баскан-турганы Расулаллага абдан окшош эле. Алла Элчиси Ухудда чепкенин чечип, ага кийгизет. Бүгүн муну сен кийчи дейт. Ал болсо чепкенди жан-дили менен киет. Алла Элчисин өлтүргөнү келген Ибни Камиха Расулалланы шейит кылдым деп Мусабды шылып жаткан. оң колуна кылыч шилтенип, дарактын бутагындай жерге түшкөндө, алхамдулилла, Расулалланын колу кутулду деди. Сол колунан ажыраганда, алхамдулилла, Расулалланын колу кутулду деди. Мойнуна кылыч шилтенгенде, алхамдулилла, Расулалланын башы кутулду деди. Аны Расулалланын чепкенине ороп, Ухуддун бир бооруна көмүштү. Колунан келе турган бардык нерсени аткарып, башын сая динди жаюу ишин өтөгөн эле. Жан-дүйнөсүн колдонуп, көгүчкөн сымал бийиктеди. Денесин Алла Элчисинин алдында эттен, сөөктөн турган калкан катары колдонду. Кийген чепкени өзүнө кепин болууга жетпей калганда, йа, Расулалла, эмне кылалы дешти. Жумшак төшөктөрдө жатып жүргөн Мусабдын денесине кепин табылбай калды. Эмне кылалы, йа, Расулалла? Аврат* жерин жапкыла. Башы, буттары ачык калсын деди. Ошол күнү Мусабдын ордуна анын кейпинде бир периште Расули Акрамдын алдында күн баткыча согушту. Абу Наим риваят кылат: Дигерге жакын Расулалла Мусабды согушуп жатат деп ойлоодо. Мусаб дегенде, мен Мусаб эмесмин дейт. Мусаб эртең менен эле шейит кеткен. Мусаб саарда кылычталган. Жанын Алла жолунда берген.
Ишенген киши бул жашоо жана жашоого тиешелүү бардык нерсеге маани бербей баштайт. Кудайга ишенген киши Раббисинин алдына жетүү үчүн колу-буту тоскоол болсо, ракета учурулган кездегидей, аларды таштап, Алланы көздөй учат. Бул аркылуу Кудайга ишенбеген кишиден айырмаланат, жарым-жартылай ишенген кишиден айырмаланат. Ар түрдүү копшоолукту, мискиндикти таштайт. Алланы айтуу үчүн коркунучтарга, машакаттарга көкүрөгүн тосот. Биз бир Мусаб доорунун, бир ибни Жахш доорунун, бир Хаббаб бин Арат доорунун башталышын тилейбиз.
Араңарда жашып, ыйлагандарды көрүп үмүтүм жанданууда. Үнүбүз дагы бир аз бийик чыга баштады. Үч кылымдан бери үстүбүздө түн бар. Не чагылган чартылдаган жок, не таң агарган жок. Үч кылымдан бери түн ичиндебиз. Чейрек кылым илгери жаныбызды оозубузга тиштеп, өлүм менен бетме-бет келип жүрдүк. Мени бардык күнөөм менен билип, тааныйсыңар. Он үч, он төрт жыл мурун ушул жерге келгенимде, жан-дүйнөм кыйраган абалда алдыңарга чыккан элем. Кайра эле ушул жерде сиздер менен дартташуу жолун, жан-дүйнөлөрдү эскертүү туурасында керектүү нерселерди аткарууга аракеттенген элем. Бирок анда колдорум мындай эле. Ал күнү колдорум мындай эле, өйдө көтөрүүдөн уялчумун. Элим үчүн, адамзат үчүн эч нерсе кыла албай, кызмат өтөй албай, ак чачымды шыпыргы кыла албай, ыпылас жүзүмдү буттардын астына кое албай, калкымдын милдетин аткара алган эмесмин. Азыр да аткара алган жокмун. Бирок мурдараак үрөн сепкендер бар эле. Үрөндү сээп, сугарып болуп, мындай боло бергендер. Мусаб бин Умайрдай азабын тартып, кырчын гүл курагын көрбөй калгандар бар. Алар кайтыш болгондон 25-30 жыл кийин жер жүзү көктөм болуп, жашылдана баштады. Биз аны дапдаана сезүүдөбүз. Мобул ыйларды Алла текке кетирбейт. Мобул оомийин дегениңер себептүү Алла жан муунубузду зыянга учуратпайт. Үч кылымдан кийин асхабы кахфтын ойгонушу сыяктуу ойгонуп, мамлекетибиздеги бардык баалуулуктарга ээ боло турган бир Мадина доорун кайрадан тирилтебиз. Алланын жардамы менен. Расулалланын шапааты менен. Алла Таала силерди жер жүзүндөгү бүткүл үммөтү Мухаммед менен бирге азиз клсын! Жолунда дайыма жандуу кылсын!3
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны