Адеп Башаты » Ислам » Ыйман » Аллага жакындык

Аллага жакындык

Рухий бир абал ичинде болгонуңда башканы каалаба... Эч бир даражаны арзуу кылба...
Падышанын дарбазасынын алдына келгениңде, дароо ичкери кирүүнү каалаба... Мажбурдуу түрдө ичкери алышканга чейин күт... Өз каалооң менен эмес, мажбурдуу түрдө ичкери алынышың керек... Кайра кайра сурашың керек... Абдан назик болбо... Ичкери кириш үчүн бир уруксатты жетиштүү деп ойлобо... Сени сынаш үчүн болушу мүмкүн, балким падыша тарабынан сыналып жаткандырсың... Чуркаба, күт, сени ичкери алышсын... Бул түрдө ичкери алынышың сен үчүн жакшылык болот. Падыша тарабынан бир сый болот.Сарайга бул түрдө кирген соң сени эч ким айыптабайт... Сени бир гана кыла турган катаңдан улам айыпташат... Ал сени өзү ичкери алган соң эч кандай коркуу болбойт. Падышанын кылгандарына жоопкер эмессиң... Бир гана өз каалооң менен кылган нерселериңе жооп бересиң...
Бул даражада сен үчүн өз каалооң менен иш кылууң сен үчүн жакшы эмес... Аз сабырдуулугуң, адептүүлүккө баш ийбешиң, ээ болгон абалыңа ыраазы болбошуң сен үчүн таптакыр жакшы болбогон иштер...
Сарайга кирүү сага насип болгондо, башыңды төмөн карат, көзүңдү эки-жакка жүгүртпө... Адептүү, тарбиялуу болуп берилген ар кызматты жана милдетти аткарууга аракеттен. Дагы да көбүрөөк жогорулоону ойлобо.
Аят: «Аларга берген дүнүйөлөргө көзүңдү ойнотпо, аларды сыноо үчүн дүйнөнүн жасалгасы үчүн аял бердик. Раббиңдин сага берген ырыскысы ары кайырдуу, ары дайыма болот...»
Алла Таала бул аят аркылуу тандалма пайгамбарына адептүүлүктү үйрөтүүдө, анан албетте, бизге да...
«Абалыңды сакта, берилгенге ыраазы бол...» Мындан маскат – «Сага берген көптөгөн жакшылыгым, пайгамбарлык, илим, каниет, сабыр, ислам дининдеги салтанат жана ошол жолдогу күрөш сен үчүн эң чоң нимет... Башкаларга бергенимдеримден дагы да жакшыраак...
Бардык жакшылык чекти билүүдө жана ага ыраазы болууда. Муну менен бирге башкалардын эч нерсесине көз артпоо. Башка нерсеге алаксыбоо... Анткени сен караган жана каалаган нерсе үч бөлүккө бөлүнөт... Биринчиси – сенин насибиң болушу... экинчиси – башканын насиби болушу ыктымалы. Үчүнчүсү не сенин, не башканын... Алла Таала аны сыноо үчүн жараткан болушу ыктымал...
Сен караган эмне болсо да... Эгер ал сага насип болгон болсо, ач көздүк кылып, аркасынан чуркасаң да келет, чуркабасаң да келет, кааласаң да келет, каалабасаң да... Андыктан ага жетүү үчүн жанталашууң жана адептүүлүккө жатпаган кээ бир иштерди кылууң сага жарашпайт... Бул илим менен акылдын өлчөмүнө салынса, такыр жакшы болбогон нерсе пайда болот...
Эгер ал башканын насиби болсочу... Жанталашууң эмнеге? Анткени ал сага эч качан келбейт...
Ал балким эч кимдин насиби эместир, фитна жана сыноо үчүн жаратылгандыр. Андай болсо, акылдуу киши кантип напсиси үчүн мындай фитнаны кааласын? Кантип ага жетүүнү самасын?
Бул түшүндүрмөлөрдөн түшүнүлгөндөй, бардык саламат жана жакшылык рухий абалды сактоодо жана чектен ашпоодо жатат...
Алакандай жерде калсаң да, кенен талааларга чыксаң да, экөө тең сага жетишерлик болбошу керек. Жогоруда айтылган абалыңды жана адебиңди сактоого аракет кылышың керек. Башыңды төмөн карат... Өтө адептүү бол... Дагы да үстөм милдет аткарууга аракеттен... Анткени падышага эң жакын болгон сенсиң, сенин күнөөң батыраак билинет. Бул себептен улам, сен үчүн коркунуч көбүрөөк.
Учурда турган абалыңдын үстүнө, же ылдыйына өтүүнү каалаба... Ал жерде туруктуу, түбөлүк калууну арзуу кылба... Ээ болгон милдетиңди өзгөртөм деп убара болбо... Антсең, ниметтерди жокко чыгарган болуп саналасың, бул болсо сени дүйнө менен акыретте уялтат.
Акырына чейин биз айткан нерселерди кылууга аракеттен... Натыйжада ушундай абалга келесиң, сага ошого жараша даража беришет... Сени ал жерден ажыратышпайт... Сен болсо анын Алла тарабынан берилген белек экенин түшүнөсүң... Мунун далили апачык, муну билип, ал абалдын уланышына аракет көрсөтөсүң...
Олуялар үчүн абалдар бар. Абдал үчүн даражалар бар. Сага хидаятты Алла насип кылат...
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны