Адеп Башаты » Ислам » Зекет

Балекетке батырган байлык.

Балекетке батырган байлык.
Мадиналык мусулмандардын ичинде Саълаба аттуу сахабанын дүйнө-мүлккө, байлыкка болгон куштарлыгы өтө жогору эле. Жатса-турса бир гана ой менен алек - бай болсом, күтүрөгөн мал күтсөм деп көксөй берчу болду. Акыры барып, бар ынтаасы менен байлык, мал-мүлк дегенди гана ойлоп, башкага көөнү чаппас абалга жеткендиктен, шайтан анын колтугуна суу бүркүп, ансайын көкүтүп, күндүз күлкүдөн, түнү уйкудан ажырай баштады.
Толугу менен

Зекеттин жеке адамга жана коомго болгон пайдалары

Урматтуу момун мусулмандар
Исламдын беш шартынын бири болгон зекеттин сөздүк мааниси тазалануу (арынуу), берекеттенүү дегенди түшүндүрөт. Акыл-естүү, балгатка жеткен (ер жеткен), еркин ошондой еле карыздарынан жана негизги керектөөлөрүнөн ашыкча байлыка ее болгон, башкача айтканда 85гр алтынга же андан да көп байлыка ее болгон мусулманга (бул өлчөм бир жыл бойу азайбай турушу зарыл) зекет парз болуп саналат.
Йыйык Куранда 34 жерде намаз менен биргеликте өтсө, 28 жерде жалгыз байандалышы, жеке инсан жана коомдо айабагандай зор (чоң) мааниге ее болгонун баса белгилеп кетүүдө.
Толугу менен

Зекет

Зекеттин сөздүктөгү мааниси – тазалык, мактоо, береке, жакшы, дурус болуу дегенди билдирет. Терминдик мааниси – Кудай берилсин деп буйрук берген мал-мүлктөн кээ бир бөлүгүн белгилүү убакыттын ичинде эч кандай пайда күтпөстөн, Алла Тааланын ыраазылыгын көздөп берүү. Биз байкагандай эле зекеттин сөздүк жана терминдик маанилеринин ортосунда тыгыз байланыш бар. Анткени, зекет берген кишинин рухунда тазаланууга, мал-мүлкүндө берекеттин болушуна себеп берет.
Толугу менен

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны