Адеп Башаты » Ислам » Зекет » Зекеттин жеке адамга жана коомго болгон пайдалары

Зекеттин жеке адамга жана коомго болгон пайдалары

Урматтуу момун мусулмандар
Исламдын беш шартынын бири болгон зекеттин сөздүк мааниси тазалануу (арынуу), берекеттенүү дегенди түшүндүрөт. Акыл-естүү, балгатка жеткен (ер жеткен), еркин ошондой еле карыздарынан жана негизги керектөөлөрүнөн ашыкча байлыка ее болгон, башкача айтканда 85гр алтынга же андан да көп байлыка ее болгон мусулманга (бул өлчөм бир жыл бойу азайбай турушу зарыл) зекет парз болуп саналат.
Йыйык Куранда 34 жерде намаз менен биргеликте өтсө, 28 жерде жалгыз байандалышы, жеке инсан жана коомдо айабагандай зор (чоң) мааниге ее болгонун баса белгилеп кетүүдө.

Урматтуу мусулмандар
Зекет коомдун социалдык кам көрүү чатыры болуп саналат. Сарандыкты жойуп марттыкты өнүктүрөт. Мал-мүлккө болгон ачкөздүктү азайтуу менен кастык жана көралбастыктын жолун торойт.Коомчулукта бейпилдикти жана биримдикти орнотот. Зекет бай мусулмандын кирешесиндеги кедей-кембагалдын акысы (аласасы) болуп саналат.

Бул абал ыйык Куранда төмөндөгүчө байандалат: " (Алардын) байлыгында тилемчилерге жана (андан) кур калгандарга акы болгон". Пайдалуу иштерди жасагандарга, зекет жана садака бергендерге Алла Таала ошол иштеринин акыбетин артыкчылыгы менен кайтараарын Ыйык Куранда ушундайча түшүндүрөт: "Мал-мүлкүн Аллах жолунда сарптагандар ар сабагында жүздөн дан (урук) алган, жети баш өндүргөн бир даана данга окшош. Аллах кимге кааласа көбөйтүп берет. Аллах-Жоомарт, Билүүчү”.

Урматтуу мусулмандар
Зекети берилбеген байлыктын, акыретте есеп-кысабы кыйынга айланат. Мал-мүлктүн чыныгы ээси Аллах Таала болуп саналат. Бул дүйнөдөгү байлык, мал-мүлк соңу бар, өтүп күтүүчү нерсе. Муну түбөлүк кылуунун жолу зекет берүү менен гана болот. Урматтуу пайгамбарыбыз (САВ) бир хадисинде "Адам баласы ардайым байлыгым дейт. Негизи сенин байлыгын бир гана жеп-ичкенин жана кийип түгөткөнүң же болбосо садакага берип түбөлүк кылган бөлүгү гана".-деп айткан.

Ал еми зекет берүүдөн баш тарткандарга Улуу Аллах мындай деп эскертет: "Аллахтын берешендигинен өздөрүнө берилген нерселерге сараңдык кылгандарды - алар үчүн жакшы деп ойлобогула! Жок, бул - аларга (абдан) жаман! Кыйамат күнү алар емнеге сараңдык кылышкан болсо, ошол нерсеси алардын мойундарына (от болуп) оролот. Асмандардын жана жердин (бардык) мурастары Аллахка таандык! Аллах - жасаган иштериңерден Кабардар!"

Урматтуу момундар!
Улуу Аллахтын ыраазычылыгын еске алып, зекеттерибизди муктаж болгондордун көңүлдөрүн оорутпастан берели. Негизинен кедейлердин, берилген зекетти алганга муктаж болуусу емес еле байлардын зекетти берүүгө муктаж екендиги маанилүү болгон бир чындык. Анткени алган адам үчүн зекеттин материалдык паыдасы убактылуу болсо, ал еми аны берген адам үчүн зекеттин алып келген паыдасы түбөлүктүү болуп есптелинет.

Андай болсо урматтуу момун мусулмандар, зекеттерибизди берүү менен түбөлүк бактылуулука жетели. Мал-мүлкүнүн зекетин берип түбөлүк бейпилдике талапкер болгондорго не жетсин.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны