Адеп Башаты » Куран

РЕСПУБЛИКАЛЫК 5 КУРАН КАРИМ ЖАРЫШЫНЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ:


12-МАРТТА Т. САТЫЛГАНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК ФИЛАРМОНИЯДА “АДЕП БАШАТЫ” КООМДУК ПРОГРЕССИВДҮҮ ФОНДУ УЮШТУРГАН РЕСПУБЛИКАЛЫК 5-КУРАН КАРИМ ЖАРЫШЫНЫН ФИНАЛДЫК ЖЫЙЫНТЫГЫ:

РЕСПУБЛИКАЛЫК 5 КУРАН КАРИМ ЖАРЫШЫНЫН ЖЫЙЫНТЫГЫ:
Толугу менен

КУРАН КАРИМ

КУРАН КАРИМ

Куран — Аллах Таала тарабынан вахий жолу аркылуу Азирети Мухаммад Пайгамбарыбызга (с.а.в.) түшүрүлгөн ыйык китеп. 6236 аяттан жана 114 сүрөдөн турган мужиза китеп.
Толугу менен

Куран жана илим

Куран жана илим

Куран жана илим темалары боюнча көптөн бери уланып келген башаламан талаш-тартыштар жөнүндө айта кетүүбүз керек. Бул башаламан тартышуу, кээ бир атеисттик көз караштагы «илимпоздордун» Куранга болгон туура эмес түшүнүктөрүнөн жана жорумдарынан келип чыгат. Алла Тааланын бар экендигине ишенбеген, бул себептен Куран пайгамбарыбыз Мухаммед (САВ) тарабынан жазылган деген пикирдеги бул адамдар Курандагы берилген маалыматтар илим менен карама-каршы келет деп айтышкан жана бул багытта колдоо издешкен.
Толугу менен

Куран окууну үйрөнүү жана угуу

• Ар бир мусулман үчүн өзүнүн намазы дурус аткарылгыдай өлчөмдө Куран аяттарын жаттоо жеке парз (парз айн). «Фатиха» сүрөсү менен кошо дагы бир сүрөнү жаттоо важиб, ушунчалык жаттаса парз да жүзөгө ашкан болот. Курандын башка бөлүктөрүн жаттап чыгуу мусулмандар үчүн жалпы парз (парз кифая).

Толугу менен

Курандын «Оку!» деп баштоосунда кандай даанышман сыр (хикмат) бар?

Алланын «Икра = Оку» буйругу ­ ошол эң шарапаттуу барлыктын затында чагылуу менен бирге адамзатка аманат кылынган чексиз максат үчүн бир милдет ыйгаруу жана бир даават (чакыруу).

Караганда маани-маңызы түшүнүлүп, Улуу Жаратуучунун мыйзам менен кудуретинин улуктугуна күбө боло турган бул аалам ­ лавхи махфуздун бир чагылуусу.

Толугу менен

Курани карим

Куран бүткүл илимдердин негизин өз ичине камтыган, сырлары, ачылыштары түгөнбөгөн адам таң калаарлык кереметтүү китеп.

 

Куран Алла Тааланын жер менен асмандагы чагылган ысымдарынын руханий казынасын ачыктаган сырдуу кайып ааламынан кабарларды билдирген тил. Куран исламдын жаркырыган күнү, пайдубалы. Куран Алла Тааланын, адамзаттын материалдык, моралдык бүткүл муктаждыктарын канаттандыраарлык абалда түшүргөн берекелүү кемтиксиз ыйык китеби. Ал жер менен асмандын жаратуучусунун кайрылуусу он сегиз миң ааламдын ээсинин буйуругу, бүткүл бар болгон нерселердин кудайы болгон Алла Тааланын улуу сөзү.

Толугу менен

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны