Адеп Башаты » Куран » Куран жана илим

Куран жана илим

Куран жана илим

Куран жана илим темалары боюнча көптөн бери уланып келген башаламан талаш-тартыштар жөнүндө айта кетүүбүз керек. Бул башаламан тартышуу, кээ бир атеисттик көз караштагы «илимпоздордун» Куранга болгон туура эмес түшүнүктөрүнөн жана жорумдарынан келип чыгат. Алла Тааланын бар экендигине ишенбеген, бул себептен Куран пайгамбарыбыз Мухаммед (САВ) тарабынан жазылган деген пикирдеги бул адамдар Курандагы берилген маалыматтар илим менен карама-каршы келет деп айтышкан жана бул багытта колдоо издешкен.

Мунун тескерисинче кээ бир мусулмандар, бул каралоолорго каршы актанууга аракет кылып жатып, жаңылыштыкка түшүү менен Куранды "билим китеби" деп тааныта башташкан. Курандын илим менен карама-каршы келбестигин тастыктоого аракеттенүү менен, бүтүндөй илимдер Куранда камтылган деп айтышкан.

Чындыгында, Куран аяттарынан түшүнүктүү болгондой, Куран "илим китеби" эмес. Химиялык жана физикалык формулаларды үйрөтүү үчүн түшүрүлгөн эмес. Куран кандай максатта түшүрүлгөндүгүн аяттар төмөндөгүдөй ачыктайт: «Алиф. Лам. Ра. (Эй, Мухаммед, бул Куран) Биз сага адамдарды Жараткандын ыктыяры менен караңгылыктардан нурга кудурет жана алкоо, мактоо ээси болгон Аллахтын жолуна алып чыгышың үчүн түшүрүлгөн Китеп». (Ибрахим сүрөсү, 1-аят)

Кыскасы, Куран момун-мусулмандар үчүн жол баштоочу болуп түшүрүлгөн. Аларды "караңгылыктан жарыккка" б.а., ыймансыздыктан ыймандуулукка чыгара турган жана Алла Таалага кандай кулдук кылуу керектигин, Анын ыраазычылыгын кандай издөөнү баяндайт.

Илим - изилдөө жана тажрыйбалардын натыйжасында келип чыгат. Бул албетте, Алла Тааланын жердеги жана асмандагы кубулуштарын изилдөө үчүн Курандын берген буйругунун талабы. Бирок, Курандан химиялык формулаларды чыгарууга аракет кылуу жаңылыштык экендиги шексиз. Аны изилдөө химия илимпоздорунун иши жана албетте изилдөө керек, бирок лабораторияларда гана...

Ошону менен бирге чындыгында Курани Карим кээ бир илимий акыйкаттар жөнүндө баяндайт. Себеби, момун-мусулман адамга "илимпоз" болуу парз болбосо да, Алла Тааланын жараткан нерселерин таанып-билүү үчүн билимге кызыгуусу керек. Ушул себептен Куран, ааламдын жаратылышы, адам баласынын эне курсагында өрчүшү, атмосферанын түзүлүшү сыяктуу кээ бир темаларда негизги маалымат берет. Бул темалар боюнча берилген маалыматтар, күнүбүздөгү илимдин акыркы ачылыштары менен дал келүүсү, Курани Карим "адамзат тарабынан жазылган китеп" эмес экендигин дагы бир жолу тастыктоо жагынан алып караганда маанилүү.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны