Адеп Башаты » Куран » Куран окууну үйрөнүү жана угуу

Куран окууну үйрөнүү жана угуу

• Ар бир мусулман үчүн өзүнүн намазы дурус аткарылгыдай өлчөмдө Куран аяттарын жаттоо жеке парз (парз айн). «Фатиха» сүрөсү менен кошо дагы бир сүрөнү жаттоо важиб, ушунчалык жаттаса парз да жүзөгө ашкан болот. Курандын башка бөлүктөрүн жаттап чыгуу мусулмандар үчүн жалпы парз (парз кифая).• Куранды намаздын сыртында Куран барактарынан окуу жатка окугандан абзел. Себеби муну менен окуу жана Куранды кароо ибадаттары биргелешет.
• Куранды намаздын сыртында да кыбыла жакка жүздөнүп жакшынакай, таза кийим жана даарат менен окуу мустахаб. Башында «Ауузу-бисмиллах» окулуусу да мустахаб.
• Куранды демейде айына бир жолу хатым кылып окуп чыккан жакшы.
• Куран каримдин окулганын угуу парз кифая болуп саналат.
• Куран окуу нафил ибадаттан абзел. Жарыя окуу жашыруун окуудан абзел. Угуу окуудан абзел.
• Басып бара жатып же бир нерсеге көз сала Куран окуу деле дурус. Бирок бул абал Куран окууга кайдыгер мамиле жасоого себеп болбош керек.
• Намаз окуу макрух болгон убакытарды дуба кылуу, зикир, тасбих айтуу жана пайгамбарыбызга (САВ) салават-салам айтуу Куран окуудан абзел.
• Куранды жагымдуу көркөм үн менен жана тажвид эрежелерине ылайык окуу зарыл. Бир хадисте мындай делген: «Ар бир нерсенин көркү болот, Курандын көркү көркөм үн».
• Куранды окуунун өзү ибадат, ошондой эле башкаларга Куран окууну үйрөтүү өтө зор ибадат. Бир хадисте мындай делген: «Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп, башкаларга үйрөткөнүңөр». Дагы бир хадисте Куранды көркөм окуган мусулмандар бейиштегилердин эң барктуусу болоору айтылган. Куран физикалык жана руханий, физиологиялык жана моралдык-психикалык ар кандай оору-сыркоолордун дарысы. «Курандын өзү дары» деп айтылат хадисте. Куранды окуу, үйрөнүү, ага толук жуурулуштун өзү, мусулман адамдын айтып бүткүс бакыт сыйлыгы.
• Куран окууда тажвид эрежесине өзгөчө көңүл буруу баса белгиленет. Тажвид эрежелерин оозеки үйрөнүү керек болот. Бул эреженин негизги Куран окуган учурда тыбыштардын оз ордунан туура чыгуусун сактап ар бир тыбыштын нормасын так берүү жана Куран окуунун мыйзамдарын так аткаруу болуп эсептелет.
Дагы бир хадисте Куранды үйрөтүүнүн түшүмү мындайда сыпатталат: «Кимде-ким баласына Курандын бетинен Куран окууну үйрөтсө, өткөн жана келечектеги күнөөлөрү кечирилет. Кимде-ким баласына куранды жаттатса, Алла Таала ал адамды кыямат күнү толгон айдай нур жүздүү кылып тирилтет. Анын баласына «оку!»деп айтылат. Баласы окуган ар бир аят аркылуу Алла Таала ата-энесинин даражасын көтөрөт да, баласы жаттаган акыркы аяттарга чейин даражалары көтөрүлө берет». (Мажммауз Заваид - 7/165-166)

Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны