Адеп Башаты » Куран » Куран жөнүндө » КУРАН КАРИМ

КУРАН КАРИМ

КУРАН КАРИМ

Куран — Аллах Таала тарабынан вахий жолу аркылуу Азирети Мухаммад Пайгамбарыбызга (с.а.в.) түшүрүлгөн ыйык китеп. 6236 аяттан жана 114 сүрөдөн турган мужиза китеп.

Куран — Жер менен асмандардын Жаратуучусу болгон Аллах Тааланын Сөзү.

Куран — Алла Тааланын жер менен асмандагы көркөм ысымдарынын руханий казынасын ачыктаган, сырдуу кайып ааламынан кабарларды билдирген тил.

Куран — Ислам дининин жаркырыган күнү, пайдубалы.

Куран — адамзаттын материалдык, моралдык бүткүл муктаждыктарын канааттандыраарлык абалда түшүргөн Аллах тааланын берекелүү, кемтиксиз ыйык китеби.

Куран — адамдык наркка ылайык анын жүрөк, рух, акыл жана дене түзүлүшүн эске алып Аллах Таала тарабынан жиберилген мыйзамдар жыйнагы.

Куран — шарият өкүмдөрүн, Алла Таалага кулчулуктун кандайча аткарылаарын, дуба-адептерин жана башка даанышман сырларга толгон маалыматтарды өз ичине камтыйт.

Куран — Аллах Таала тарабынан жиберилген китептердин эң соңкусу жана кыяматка чейин жоголбой бузулбай турганы.

Куран — Аллах Таала тарабынан вахий жолу аркылуу Азирети Мухаммад Пайгамбарыбызга (с.а.в.) түшүрүлгөн ыйык китеп. 6236 аяттан жана 114 сүрөдөн турган мужиза китеп.

Куран — сабатсыздарды, адашкандарды, туура эмес ишенимдегилерди, адамдардын кайдан келип кайда бараарын билбегендерге туура жолду көргөзүү үчүн жана адамдарды эки дүйнөдө бактылуу кылуу үчүн түшүрүлгөн.

Куран — адамзаттын Кудай менен, жаратылыш жана андагы жандуу нерселер менен адам баласынын ортосундагы мамилелерди үйрөтөт. Ошондой эле Куран адамзаттын материалдык жана руханий муктаждыктарын толуктайт.

Куран — адамдын үй-бүлөсүндө жана социалдык жашоосунда чоң роль ойнойт жана эң туура жолго жолдойт.

Куран — адамдарды караңгылыктан нурга чыгарат. Турмушубузда кандай гана нерсе болбосун ар дайым Куран менен сүннөткө таянып иш кылсак эч качан адашпайбыз жана ишибиз ар дайым ийгиликтүү болот.
Печаттоо
 
 Статусу:
5 март 2015 19:27
Жорум #1


Тайпасы: Меймандар
Катталганы: --
Жорумдары: 0
Макалалары: 0
чон Рахмат ушул сайтты ачканынарга!
 
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны