Адеп Башаты » Макалалар

Кеңешүү

Кеңешүү
Кеңешүү – акыл – ойлордун тогошуусу деген сөз. Акылдуу адамдар жыйналып, бир ишти баштамакчы болушса, ал иш тууралуу акылдашып жакшы пикир алышат жана анын акыбетин ойлошот.
Толугу менен

ТАЛАШ-ТАРТЫШ ЖАНА ПИКИР КЕЛИШПЕСТИК

ТАЛАШ-ТАРТЫШ ЖАНА ПИКИР КЕЛИШПЕСТИК
ТАЛАШ-ТАРТЫШ ЖАНА
ПИКИР КЕЛИШПЕСТИК

Белгилүү эрежелерге баш ийүү менен эки тараптын бир акыйкатты ачыктоо максатында пикир алмашуу, эки же андан көп адамдардын бир маселени туура талкуулоо менен акыйкатка жетүү аракети, Куран жана сүннөттөгү талкуу усулуна ылайык келет. Ошондуктан, мындай көрүнүштө иш жүзүнө ашырылган пикир алмашууну “Куранга ылайыктуу” деп айта алабыз. Учурубузда түрдүү жерлерде жүрүп жаткан жана көпчүлүгүбүз күбө болгон талкууларды талкуу жана пикир алмашуу эмес, талаш-тартыш, жалган күбөлүк деп айтуу туура болот. Андай көрүнүштөгү талаш-тартыштарда, бир маселенин акыйкатына жетүү үчүн эмес, бул талаш-тартышка катышкан адамдар өздөрүнүн көз-караштарын башкаларга кабыл алдыруунун аракетинде болот. Мындай учурда атаандаштар, чечендик жана логика оюндарын колдонушат, атаандашын уяткаруу ...сыяктуу жарашыксыз нерселерди издейт жана акыйкатка жетүүгө аракет кылышпайт. Бул талаш-тартыштарда инсандар шахмат ойноп жаткандай бири-бирин мат кылуу, кемсинтүү менен бири-бирин жеңүүгө аракет кылышат. Мындай талаш-тартышкарды пикир алмашуу жана талкуу эмес, кемакыл адамдардын талаш-тартышы деп айтууга болот.
Толугу менен

АДЕПТЕН АДАБИЯТКА КАРАЙ КЕТКЕН ЖОЛ

АДЕПТЕН АДАБИЯТКА КАРАЙ КЕТКЕН ЖОЛ
АДЕПТЕН АДАБИЯТКА КАРАЙ КЕТКЕН ЖОЛ

Адеп, сылыктык, төрөпейилдик, уялуу жана урмат көрсөтүү...сыяктуу маанилердин жалпы аталышы. Жакшы-жаман, ачуу-таттуу баардык окуяларда төрөпейилдик жана токтоолук кылуунун коомдо баардык инсандарга жылуу мамиле кылуу, башкаларды таарынтып алуудан сактануу, чөйрөнүн абалына жараша сөз айтуунун башка бир аталышы.
Адам баласынын, баардык жаман адаттардан алыс болуусу жана жашоосун улуу сапаттардын негизинде жашоосу адеп тууралуу башка бир аныктама..табигыйлыкты сактоо менне бирге сөз, жүрүм-турум жана кыймыл-аракеттердин сылыктыгы адептин дагы бир жоромолу.. кайсыл сөздү кандай жерде, кимден кимге карата кандай жол менен айтыла тургандыгы дагы адеп деген сөздүн адабиятка ачылган терезеси деп айтууга боло турган бир тарабы.
Толугу менен

АДАМ БАЛАСЫНЫН АЛЛАНЫН АЛДЫНДАГЫ ОРДУ ЖАНА АБАЛЫ

АДАМ БАЛАСЫНЫН АЛЛАНЫН АЛДЫНДАГЫ ОРДУ ЖАНА АБАЛЫ
АДАМ БАЛАСЫНЫН АЛЛАНЫН АЛДЫНДАГЫ ОРДУ ЖАНА АБАЛЫ

Адам баласынын жаралышы, ааламга өзгөчө баалуулук алып келди; ал дүйнөгө жаратылыш дарагын толуктоо үчүн келген. Рух жана дененин бириккен жерине жайгашкан жана бул жашоонун түйшүктүү жолоочусу, ар бири жаратылышынын өзүнчө бир маңызы эсептелген бул эки нерсени тең салмактуу кармоодо кыйынчылык тарткан. Желек сыяктуу желбиреп, ошол эле убакта жүзүстөмөн кулоо коркунучу менен жашап келет, андан кийин өзгөчө жардам менен түзөлүп, жаратылуу максатын көздөй жол тартты. Анын жашоосу керме килем сыяктуу ар дайым кубаныч жана кайгы жиптери менен өрүлүп жатты. Дүйнө жана акыреттен насибин ала ала турган жөндөм анда бар эле. Бирок, түбөлүк душманы болгон шайтан дагы аны азгырып, жолдон адаштыруу мүмкүнчүлүгүн күтүп жатты. Ушундайча ал түбөлүк бактылуулукка ээ болууга аракет кылып жатканда, шайтандын тузагына илинүү коркунучу дагы бар эле. Бир жагынан ал баарына ыймандын берметтерин тартуулап, экинчи жагынан ар дайым башынын үстүндө каргыш алган шайтандын көлөкөсүн сезип турчу.
Анын жаратылуу тагдыры баары үчүн кубанычтуу кабар эле. Бирок, өзгөчө жөндөмү менен бирге бир топ чоң жоопкерчиликтер жүктөлгөн болчу. Ал сөзсүз түрдө өзгөчө жаратылгандыгын сезип, өз жөндөмүнө жана ордуна ылайыктуу көрүнүштө кыймыл-аракет жасап, инсандык маңызына жараша жашашы шарт эле. Тескерисинче, жогорулоо мүмкүнчүлүгү жоготкондугу үчүн жазаландырылышы мүмкүн. Аны өзгөчө жаратып, материалдык-руханий сезимдерди берген Улуу Жаратуучу, андан сырткы көрүнүшү, өзгөчө жөндөмү үчүн шүгүр кылуусун талап кылып жаткан.
Толугу менен

АДАМЗАТТЫ СҮЙҮҮ

АДАМЗАТТЫ СҮЙҮҮ
АДАМЗАТТЫ СҮЙҮҮ

Сүйүү жашоо тартуулайт. Адам баласы сүйүу менен жашайт, сүйүү менен бактылуу болот, сүйүү менен чөйрөсүн бактылуу кылат. Алла Таала инсандардын ортолоруна койгон эң бекем жана күчтүү байланыш-сүйүү. Негизинде, дүйнө кунарсыз уранды, анын жандуу кылып турган нерсе сүйүү.
Жиндердин, инсандардын султандары, арылардын, кумурскалардын дагы ханышалары жана ал ханышалардын өздөрүнө таандык тактылары бар. Хандар жана ханышалар, белгилүү жол жана усулдар менен тандалып алынып, такка отурушат. Эч кимдин шайлоосуна жана тандоосуна муктаж болбостон биздин жүрөктөрүбүзгө тагын курган падыша, сүйүү болуп саналат. Ооз, көз, кулактарыбыз аны даңазалаганда гана баалуу болушат. Ал эми сүйүү болсо өзү баалуу.Сүйүүнүн турагы болгон жүрөк, анын арты менен баалуулукка ээ болот. Алгач сүйүү желеги алдына барып сайылган чептер, кан төгүүсүз ачылган. Сүйүү аскерлери барган жердеги султандар, сүйүү аскерлеринин арасындагы катардагы бир жоокерге айланган.
Толугу менен

ҮМҮТ

ҮМҮТ
ҮМҮТ

Өтө чоң жана маанилүү жаңылануу босогосунда турабыз. Коом толгоо кыйынчылыгын тарткан энедей, жаңы нерселерди пайда кылуу алдында турат. Көптөгөн жылдар бою миңдеген парадокстар менен өзүнө таандык жолдон алыстап кеткен элдер, келечегинен үмүтсүз абалда. Жүрөктөр алсыздап, зээн жардыланды.
Руханий дүйнөсү башаламан, келечеги туман, жаны көзүнө көрүнүп турган бул байкуш элдер, бутка турууга дарман, жүрөктөрүнө жарык бере турган нурду күтүшүүдө. Тирүүлүк жана бактылуулук алып келүүсү күтүлгөн азаматынын ыйман жана үмүт тартуулап, маңдайында туруусу, коом үчүн эң маанилүү нерсе.
Үмүт баарынан мурда, ишенимдин мөмөсү. Ыймандуу адам үмүттүү жана үмүтү дагы ыйман деңгээлине жараша болот. Ошондуктан, бекем ишенимдин мөмөсү өтө маанилүү нерсе жана кээ бирлеринин көз карашында өтө кереметтүү туюлат. Негизинде, үмүт, эрктүүлүк жана чечкиндүүлүк, ыйман толгон жүрөккө кирсе, инсандык...
Толугу менен

КҮЧ-КУБАТ ТАШКЫНЫ

КҮЧ-КУБАТ ТАШКЫНЫ
КҮЧ-КУБАТ ТАШКЫНЫ

Жарык-караңгы менен, адеп-ахлак жана улуу сапаттар адепсиздиктер менен бирдей орунда, инсандык аруулук булганч нерселердин селине дуушар болуп турган дүйнөдө жашап жатабыз. Ооба, эч бир доордо, бул учурда болгондой мындай коркунучтуу көрүнүштө кыйроо жана өнүгүү бирдей жүргөн эмес. Баардык нерсе чагылгандай тездик менен, күндүн күркүрөгөнүндөй айбаттуу жана коркунучтуу абалда болуп жаткандыктан, бири-бирине карама-каршы көз-карашта болгондор, үмүт же үмүтсүздүктөрүн, кабылдоо же четке кагууларын билдирүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ боло албай калышууда.
Күч-кубатка ээ болгондор, технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү жек көрүү, душмандык менен, мурунку доорлордо бир кылым ичинде болуп көрбөгөн кыйратып-жоюулардын эң коркунучтуусун бир канча күндүн ичинде жасап, бир аракет менен өтө бекем түзүлүштөгү системаларды жер менен жексен кылууда. Бир демде коомдук түзүлүштөрдү кыйратып, анын ордуна жаңы түзүлүштөрдү орнотуп, элдердин түпкүлүктүү маданий баалуулуктарын талкалап, ишенимдерди жана көз караштарды чектеп, айрыкча акыркы учурларда массалык маалымат каражаттарынын күчү менен акыйкаттарды жалганга чыгарып, жалган негизсиз нерселерди акыйкат деп көрсөтүп, коомдук деңгээлде башаламандыкты пайда кылууда.
Толугу менен

Мээрим

Мээрим
МЭЭРИМ

Учурубузда жалпы дүйнө жана айрыкча, биздин аймактагы элдер, ушул убакытка чейин болуп өткөндөрдөн башкача жана мурдагыларга салыштыруу мүмкүн болбогончолук деңгээлде коркунучтуу бир доорду башынан өткөрүп жатат. Ар кайсыл бир учурда эл аралык теңдиктин бузулушу жана бир топ башаламандыктын болуп кетиши мүмкүн. Түрдүү тайпалар жана ал тайпалардын ичинде башкача көз караштагы топтордун баары өч алуу, жек көрүү сыяктуу сезимдер менен жүрөт жана ойго келбеген, кыйраткыч жана бузуку долбоорлордун артынан чуркап жүрүшөт. Ар бир коом жана ал коомдун ичиндеги башкача көз караштагы адамдар, дагы башка бир көз караштагы адамдарды кармаган жерде жок кылууну каалап, ар дайым өч алуу сезими менен жаңы жаңы душмандык оюндарын уюштуруп жүрөт.
Толугу менен
←  аркага 1 2 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны