Адеп Башаты » Макалалар » Мусулмандын дуасы

Мусулмандын дуасы

Мусулмандын дуасы
“Мусулмандын дуасы”

“Дуба – бул Жараткан Аллахтан жардам, камкордук тилөө. Дубанын маңызы – Бийик Аллахка муктаждыгыбызды көрсөтүү, (жакшылыкка жетүү болсун же жамандыктан сактануу болсун) өз күч-кубатыбыздын алсыз экенин билдирүү, пенде экендигибизди моюнга алуу, Аллахты даңазалап мактоо жана Анын жоомарттыгын түшүнүү”.

Курандын бир нече аятында Аллах Ага дуба кылгандарга жооп кайтаруусун убада берген. Аль-Бакара сүрөсүнүн 186-аятында айтылат: “Кулдарым Мени сенден сураша турган болсо, чындыгында Мен (аларга) абдан жакынмын. Чакыруучунун чакырыгына жооп беремин. Алар да Мага жооп беришсин, Мага ыйман келтиришсин, алар туура жолдо болушат”. Ушуга окшогон башка аяттар да бар.
Ат-Табарани хадис келтиргендей, Пайгамбар (саллаллаху алейхи уа саллам) айтты: “Дуба кылууга мүмкүнчүлүк берилген адам, анын жообу да ага берилет. Себеби Аллах айтат эмеспи: “Мага дуба кылгыла Мен жооп беремин”, - деп. Башка хадисте айтылат: “Аллах бирөөгө дубанын эшиктерин ачып коюп, кайра ага кабыл кылуунун эшиктерин жаап койбойт”.
Дубанын кабыл болушунун жолу өтө жөнөкөй.
Ыкластуулук – бул дегендик таухидди кармануу, жана ширктен алыс болуу, кичине ширк же чоң ширк болбосун. Ар дайым Жаратуучу менен жана Анын макулуктары менен чынчыл болуу. Анын кудуретине, адилетине, мээримине жана даанышмандыгына ишенүү. Ал баардык нерсеге күчү жетет. Бардык нерсеге.
Туура дуба жасоо – бул дегендик Пайгамбарыбыз Мухаммед (саллаллаху алейхи уа саллам) көрсөткөндөй тартипте дуба кылуу:
1. Башында: Аллахка мактоолорду айтуу, асмаа хуснаа (Аллахтын ысымдары, мисалы ар-Рахим Мээримдүү, аль-Кодиир Кудуреттүү) аркылуу кайрылуу, келменин сөздөрүн кайталоо.
2. Андан кийин Пайгамбарга (саллаллаху алейхи уа саллам) салам салаваттарды жөнөтүү. Мисалы “Аллахумма солли ва саллим ъалаа набиййинаа Мухаммад” деп айтса болот.
3. Андан кийин истигфар айтуу (күнөөнүн кечирилишин суроо), кылган ката кемчиликтерге тооба кылуу. Истигфар аркылуу күнөө жуулат, жашообузга берекет кирет.
4. Андан кийин өз каалообузду, өз тилегибизди суроо. Айтып жатканда өзүбүз уккандай кылып үн чыгарып айтсак жакшы. Дубага жүрөк, жан менен кирип, көз алдыбызга түстүү-түстүү кылып элестетип, Аллах каалообузду аткаргандай, мына аткарчудай үмүт болуусу керек. Дуба учурунда үмүттү коркуу сезими коштосун. Жалгыз үмүт - амалкөйлүк, жалгыз коркуу - үмүтсүздүк. Экөө чогуу болуусу керек. Аягында дуба дагы бир сыйра мактоо жана салават менен аяктайт.
Дубаны тосуучу себептердин болбошу – дуба толук кабыл болуусу үчүн, ага тоскоол кылуучу нерселерден арылуу зарыл:
• Чоң күнөөлөрдөн алыс болуу. Өзгөчө Кудайга шерик кошуу.
• Арам кесип, арам тамак, арам кийимден таза болуу.
• Күнөө иш же туугандык катнашты үзүүчү дубаларды кылбоо.
• Дубанын тез аткарылышын самап “Качан аткарылат эми” деп аны шаштырбоо.
• Үмүт үзбөө жана Жараткан тууралуу жаман күмөндө болбоо.
Дагы бир айта кетчү кыстырма. Жогорто айтылган себептерди кылуу менен гана дуба жүз пайыз аткарылып калбайт. Албетте, Аллах биздин Эгебиз, бардык мүлктүн Ээси, ааламдардын Тарбиялоочусу. Биздин иш - болгон туура себептерди колдонуп, дуба кылып жалбаруу, ал эми анын жообу Аллахтын эркинде.
Кай бир учурларда, бир нече ирээт дуба жасаган соң жооп болбогондуктан колубуз шалкайып, көөнүбүз тайып үмүтүбүз үзүлөт. Бирок, биз эч качан унутпообуз керек – Аллах биздин Жаратуучубуз, жана Ал болгон жана боло турган тууралуу маалым. Ошондуктан бизге эмне пайда эмне зыян экенин Андан башка жакшыраак ким билсин? Ошондуктан биздин дубаларыбызга жооп болбосо эле “Аллах бизди укпайт, Аллах бизге көнүл бурбайт, Ал бизге каары келип жатат” дегенден алыс болуубуз керек.
Балким, Аллахка гана маалым болгон себептер менен, дубабыздын орундалбашы, бизге гана дүйнө-акыретте пайдадыр. Кандай болбосун дубаларыбыз эч качан бекер кетпейт, бул дүйнөдөн үзүрүн көрбөсөк да Акыр Кыяматта дуба кылгандыгыбыз үчүн сооп табабыз. Себеби, дуба кылуу, Аллахка кайрылуу – чоң ибадаттар.
Печаттоо

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны