Адеп Башаты » Макалалар » Суроо: «Коркуу менен алсыздык тышкы таасирлерди күчтөндүрөт» дешет, бул эмнени билдирет?

Суроо: «Коркуу менен алсыздык тышкы таасирлерди күчтөндүрөт» дешет, бул эмнени билдирет?

Үстүртөн болсо да айтылгандай, кызматтын маңдайына чыккан көптөгөн тоскоолдор бар. Булардын бири – коркуу менен алсыздык. Коркуу ыйманга жана Куранга кызмат кылгандардын эң көп белин бүккөн негиздердин бири.

Үстүртөн болсо да айтылгандай, кызматтын маңдайына чыккан көптөгөн тоскоолдор бар. Булардын бири – коркуу менен алсыздык. Коркуу ыйманга жана Куранга кызмат кылгандардын эң көп белин бүккөн негиздердин бири. Абдан шек-күмөндүү кишилерди абдан маанисиз нерселер менен шек-күмөнгө түшүрүшөт. Болор болбос нерсе менен коркутушат. Бир улуу инсан айткандай, бир баканы көрсөтүп, тамдан ылдый түшүрүп, мойнунун сынышына себепкер болушат. Ал тургай кээде мени чымын чакпасын деп жыландын оозуна киргизүүгө мажбур кылышат. Чымындан качып, жыландын оозуна кирет, хафизаналлах. Дүйнөлүк кичинекей зыян келбесин деп, паникага түшөт. Минте берсе бардык нерсесинен ажырайт. Ушундай кылуу аркылуу, ушинтип ыкшоолук көрсөтүү аркылуу душмандары колдонгон бул куралдын таасирин көрсөтүү аркылуу ары душмандын чырагына май тамызып, ары тышкы күчтөрдү өзүнө каршы шыктандырган болушат. Ошондой эле өз тарабында болгон кээ бир кишилерди, момундарды кайдыгерликке, ыкшоолукка түртүшкөн болот. Мындан тышкары, өздөрү кызмат үчүн баштаган нерселерди убактылуу коркуудан улам таштап койгондуктары себептүү кайрадан баштоо үчүн, кайрадан мурдагы даражага жетүү үчүн көптөгөн күч-аракет жумшоого мажбур болуп калышат. Бул өңүттөн алганда, коркуу эң оболу каршыбыздагы душмандарды бизге кол салдыртат. Ач карышкырга жакшы мамиле кылуу анын мээримин эмес, араанын ачат. Алтургай этиңе тишин матаганы үчүн ижара акысын сурайт. Жырткычтарга жакшы мамиле кылынбайт.
Пайгамбарыбыздын (С.А.В) сахабалары эч коркчу эмес. Корккон кишилердин колунан эч нерсе келбейт. Бүгүн маанисиз нерселерден корккондор эртең олуттуу маселелердин алдында паника кылышат. Балким жүрөктөрү коркуудан токтоп калышы мүмкүн. Азыртан үй-бүлөсүн, бала-бакырасын бул ишке көндүрбөгөн кишилер олуттуу маселердин алдында абдан чоң пастыкка түшүп калуулары мүмкүн. Андыктан коркуу миң баштуу жылан сыяктуу. Коркуунун колуна түшүп берген киши душманынын колуна түшкөн болуп саналат. Коркуу – бардык ыкшоолуктардын булагы. Бардык тоскоолдуктардын булагы. Расулалланын сахабалары коркпогону үчүн коркунучту найхазаларга каршы канжарлар менен, бычактар менен согушушчу. Кийинки доорлордо еничери колундагы кылычын, колундагы найзасын ыргытты. Коркуп качкан күндөн баштап, бир элдин жүзтөмөн кулашына күбө болуудабыз. Кайталаймын, коркуу менен алсыздык тышкы күчтөрдү күчтөндүрөт, бизди болсо ыкшоолукка түшүрөт. Досторубуздун үмүтүн үзөт, душмандарыбыздын күчүнө күч кошот.
...Эр жүрөктүүлүккө, каармандыкка токтолсок, бул туура жол. Эр жүрөктүүлүк – бул чындыкты жаюу милдетинен такыр баш тартпастан, дайыма аны айтууга аракеттенет. Ар бир атмосферадан пайдаланат. Курандин тили менен айтканда, жай-кыш дебестен, бардык мезгилдерде иштейт. Минтибатышат, тигинтибатышат дешет. Ал булардын эч бирине көңүл бурбастан иштейт. Бир күнү кээ бирлери башкаруу үчүн соодалашышат, согушушат. Түрдүү партияларды негиздешет. Бул ишти биз гана кылалы дешет. Ал болсо баары бир бир гана Алла тууралуу айтат. Мага эмне дейт. Эр жүрөктүүлүк менен айтат. Ушундайча дүйнөнүн жүзү күлө баштайт, бардык тарап жаркырай баштайт. Бирок баары бир анын иши Алланын динин жаюу болот. Эр жүрөктүүлүк менен чаалыгып-чарчабастан бул ишти аткарат. Не байлык, не коркуулар, не коркутуп-үркүтүүлөр аны кылган ишинен баш тарттырбайт. Ал туура жолдун ээси. Ал эр жүрөк инсан. Алла Таала бизге берген мүмкүнчүлүктөр ичинде кызмат кылуу жана ар мүмкүнчүлүктө Раббибизди айтуу.
Анын сүйүүсүнө жинди болушкандар айткандай: «Эгер бир күнү бизди жыйнап, тозокко ыргытып жиберсең да, ал жерде сени уга турган жандарды издейбиз.» Мына бул чынында эле Ага берилгендикти билдирген бир жан-дүйнөнүн толкундануусу.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны