Адеп Башаты » Макалалар » Кудайга ишенбеген кишиге оболу эмнени айтыш керек?

Кудайга ишенбеген кишиге оболу эмнени айтыш керек?

Суроого жооп берерден мурун кээ бир негиздерди аныктап алганыбыз жөн.
Кудайга ишенбегендер ар түрдүү болушат:

Суроого жооп берерден мурун кээ бир негиздерди аныктап алганыбыз жөн.
Кудайга ишенбегендер ар түрдүү болушат:
1. Ишенүүгө тийиш болгон нерселердин бар экенин ойлобостон, кайдыгерликтен пайда болгон ыймансыздык. Бул түрдөгү ыймансыздар эмне дегенине анча жоопкер болбогон кээ бир акылы тайкылар, же болбосо, жиниккен сезимдерине ээ болалбаган жандар. Буларга ыйманды түшүндүрүү өтө эле кыйын, балким мүмкүн эмес. Булар коомго жараша иш кылышат, өз алдыларынча акыл жүгүртө алышпайт.
2. Ыймандын 6 түркүгүн кабыл кылбагандар.
3. Ыймандын бул түркүктөрүн «жок» - деп эсептегендер, буларга байыркы доорлорго караганда учурда өтө эле көп.
Акыркы 2 бөлүмдө ыймансыздыкты:
А) Бардык нерсени материяда издеген жана эч кандай метафизикалык окуяга ишенбегендер,
Б) Кээ бир метафизикалык жана парапсихологиялык окуяларга ишенгендер деп экиге бөлсөк болот.
Ыймансыздык учурда адам баласынын эң белгилүү сапаты. Бул болсо биздин кылымыбыздын жаштарынын башынан өтүп жаткан стресстердин себептеринин бири.
Ыймансыздык – бул, анархиянын булагы. Адамзат эң бейкутсуз учурларын эң ыймансыз болгон доорлорунда өткөргөн. Ренесанстын, Француз революциясынын өкүлдөрү бүткүл дүйнө боюнча алгачкы ыймансыздыкты жетектешип, аны бүткүл дүйнөгө жайышкан.
Ыймансыздык ар түрдүү болгону үчүн, аны жоюш максатында да түрдүү методдорду колдонуу зарыл. Бул методдор ыймансыз кишинин түрүнө карай болот, антпесе ыйман тууралуу айтылган нерселер таасирсиз калышы толук ыктымал. Ыймансыздыкка ушундайча «диагноз» койгондон кийин, эми эмнени кандайча айтыш керек, ошого токтололу. Оболу төмөнкү негиздерге көңүл буруш керек:
1. Киши ыймансыздыктын кайсы түрүндө? Ыймандын түркүктөрүнүн бардыгынабы, же кээ бирлерине ишенбей жатабы? Кишини оболу ушундайча аныктап алгандан кийин анын канчалык токтоо экенин карап чыгыш керек, атайын билип туруп эле ишенбей жатабы, же шылдың катары карап атабы?
2. Кишинин маданият деңгээлин аныктап, ага карай сүйлөш керек. Маданият деңгээли бир топ эле жогору болгон кишиге билими азыраак болгондор эч нерсе түшүндүрө албайт. Өзгөчө учурда менменчилиги өтө эле ашып ташынгандарга бир деме түшүндүрүш өтө эле кыйын. Мындай кишилер менен өз деңгээлинен болгондор сүйлөшкөн оң, ошондо гана талап кылынган максатка жетсе болот.
Киши түшүнө алган тилде сүйлөө да абдан маанилүү. Учурда көптөгөн исламий группалар бар, ар биринин өзүнө тиешелүү идеологиялары бар, окуган китеби, колдонгон терминдери бар. Эгерде ар бир даватчы өзү колдонгон терминдерди эле сүйлөп, маектеши аны түшүнөбү, түшүнбөйбү деп эсеп кылбаса, анда эч кандай натыйжа бербей калышы мүмкүн. Андай болсо маектеш колдонгон терминдерди абдан жакшы билиш керек.
3. Айтыла турган нерсени оболу жакшылап өздөштүрүп алуу - өтө зарыл нерсе. Ошондой берилиши ыктымал болгон суроолорго абдан жакшы даярданып, ынандыруучу жоопторду табыш керек. Антпесе, кичинекей эле бир ката бардык нерсени бузуп коюшу мүмкүн.
Мындай абалга себеп болгон киши канчалык ак ниеттүү болсо да катасы чоң болуп эсептелинет. Ким билет, учурда «чала молдолордун» айынан ыймансыздыкта атайын калган канчалык көп жаштар бар! «Чала молдо дин бузат.» - деген макал бар элибизде, биз буга кошумчалап, «Чала доктур жан алат.» - деп айткыбыз келет. Чынында чала молдонун зыяны чала доктурга караганда абдан чоң, себеби доктурдун билимсиздиги жана кетирген катасы убактылуу материалдык турмушка коркунуч туудурат, ал эми чала молдонун катасы түбөлүк турмуштун талкаланышына себеп берет.
4. Маектештин сөзүн укпастан, өзүнүн оюн бербей, бир жактуу сүйлөө натыйжасыздыкка алып келет. Кишинин эгоизмин жиниктирген бул метод зыяндуу. Кишинин көңүлүндө ыймандын орун алып, түнөк табышы – ошол ыйманды жарата турган Кудай Таала менен болгон мамиленин ысык болушуна көз каранды. Кудай ыраазы болобу, болбойбу, аны ойлобостон жүргүзүлгөн талашып-тартышуулар маектешти жеңгенге жараса да оң таасири тиет деп айта албайбыз. Мындай талашып-тартышууга абалтан эле атайын даярданып келишсе, эки тарап бири-бирине душман болуп отуруп, дискуссия бүткөндө ачууланган тейден тарап кетишет. Кетип баратканда ынандырылбай калган көңүлдөрү ооруп, дискуссиянын күн тартибинде болгон теманы өз алдынча, өз идеологиясына жараша изилдеп, жоопторун тапкысы келет. Бул болсо аларды ыйманга эмес, ыймансыздыкка дагы бир кадам коюшуна себеп болот.
5. Сөз сүйлөп жатканда маектештин көңүлүн жибите сүйлөш керек. Ар бир сүйлөм сүйүү менен башталып, сүйүү менен бүтүшү зарыл. Анын ой-пикирлерине каршы айтылган тигил, же бул оройлук бардык нерсени ойрон кылып коюшу мүмкүн.
Муршид (адамдарды туура жолго баштоочу) – пациентин сөзсүз түрдө айыктырууга аракет кылган ырайымдуу доктур сыяктуу «оорусуна» (маектешине) туура диагноз коюп, анын рухий кыйналууларын рухунун тереңинде сезе алган чыныгы каарман инсан. Атүгүл маектешибиздин мимикаларына, маанайына көңүл буруп, өзүбүздү көзөмөлдөп, аны тажаткан нерселерди кайталабашыбыз керек.
Бул жерден төмөнкү маанилүү нерсени эстен чыгарбашыбыз керек:
Маектешибиз биз менен коштошуп кетип баратканда аны чын ыкыластан жакшы көргөнүбүздү билдирген жылмаюубузду сөзсүз тартуулашыбыз зарыл, ал муну жүрөгүнө сактап, өмүр бою унутпайт. Анан, анын менен экинчи жолу жолуга турганыбызды чын дилден кааласак, анда айта турган оюбуздун жарымысынан көбүн айткан болуп эсептелебиз.
6. Маектешибиздин туура эмес ойлорун, баяндарын анын эгосуна тийбей тургандай кылып, аны шылдыңдай турган сөздөрдөн сактанышыбыз керек. Анын ачуусуна тийип, биз эч качан эч нерсе түшүндүрө албайбыз.
7. Кээде мындай Кудайга ишенбеген кишини Кудайга ынанымы бекем, интелигент, жүрүм-туруму дурус бирөө менен тааныштыруу миң насаат сөздөн таасирдүүрөөк болот. Бирок бул метод ар ыймансыз үчүн туура эмес. Ошондуктан ар бир кишиге мүнөзүнө жараша метод колдонуш керек.
8. Тескерисинче, баскан-турганы жакшы болбогон, беш убак намаз окулса да, ой-пикир дүйнөсү артта калган кишилер менен эч качан байланыштырбаш керек.
9. Аны мезгил мезгили менен угуп, сүйлөө мүмкүнчүлүгүн бериш керек. Анын да ой-пикирлерине толеранттуу мамиле жасаш керек.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны