Адеп Башаты

Ислам дининде аялзатынын укугу

Аялзаты диний милдет-укук жаатында эркектер менен бирдей укуктарга ээ. Ырас, аял менен эркектин ортосунда бир катар физиологиялык жана психологиялык айырмачылыктар бар. Алла таала эркек менен аялзатын башка-башка өзгөчөлүктөр менен жаратып, алардын коомдогу орундарын өздөрүнө жараша белгилеген. Укук-милдеттер ушул өзгөчөлүктөргө жараша негизделген. Ошону менен бирге эле Алла таала эркек менен аялзатына бири-бириникине окшобогон жөндөмдүүлүктөрдү да ыроологон. Жараткан Алла эркекке күч-кубат, кыйынчылыктарга карата чыдамкайлуулук, оор басырыктуулук, эрктүүлүк сыяктуу, ал эми аялзатына сезимталдык, мээримдүүлүк, ыйбаалуулук, назиктик, сабырдуулук өңдүү өзгөчө асыл сыпаттарды ыроологон. Аялзаты физиологиялык жана психологиялык жактан назик жана алсыз болгону менен сезимталдык жана мээримдүүлүк жактан эркектерге салыштырмалуу алда канча алдыда болушат.


Толугу менен

Хадис илими

Араб тилинде «хадис» сөзүнүн түз мааниси «кабар, сөз» - деген маанилерди түшүндүрөт. Бул сөздүн көптүк түрү «ахаадис» деп айтылат. Байыркы араб тилинде «хадис» өзгөчө маанилүү кабарларга жана асыл сөздөргө карата колдонулган. Арабдар Исламга чейин өзгөчө майрам күндөрүнө карата «ахаадис» - деген сөздү колдонушса, ал эми эл арасында макал-лакапка айланып калган сөздөрдү же (ооздон оозго өтчү сөз болду) – дешкен.

«Хадис» сөзү «өзгөчө сөз» - деген мааниде Ыйык Куранда төмөнкүчө маалымдалган: «... Андай болсо, Куран сыяктуу «сөз» алып келишсин?!», «Аллах сөздөрдүн эң сулуусун түшүрдү». Бул аяттарда эскерилген «хадис» сөзү «өзгөчө маанилүү сөз, аят» - деген мааниде колдонулган. Ал эми хадистин экинчи «кабар» - деген мааниси боюнча, Тооха сүрөсүндө: «Сага Мусанын (башынан өткөргөн окуянын) кабары жеткен жокпу?» - деп айтылган.
Толугу менен

Чыныгы илим

Илим үзгүлтүксүз өнүгүп турат. Ушул себептен азыркы күндө илим менен чындыкты акыркы точкасына жеттик деп айта албайбыз . Чындык катары эсептелип, көрүнгөн көп нерсе – чындык эмес балким анын көлөкөсү болушу мүмкүн. Эртеңки күнү эмне боло тургандыгын азыртадан билүү мүмкүн болбогон сыяктуу, адам баласы ой жүгүртүп, изилдеген сайын жаңылыктарга жетет жана дүйнө жүзү тургуча бул улана берет.
Толугу менен

Үй-бүлө адам баласынын алгачкы мектеби

Ар бир адамдын жашоосунда маанилүү үч окуя бар:

1)      Өзү ыйлап жатканда жанындагыларын кубандыруу менен жарык дүйнөгө келүүсү;

2)      Тегерегиндегилер ыйлап жатканда, өзү ыймандуу болсо, жалган дүйнөдөн чыныгы жашоого көчүү кубанычы менен келген өлүм;

3)      Өзү менен бирге тегерегиндегилерди сүйүндүргөн үйлөнүү тою.

Толугу менен

Үй-бүлө

Үй-бүлө коомдун эң маанилүү пайдубалы. Бул пайдубал бекем болсо эл да мамлекет бекем болот. Ошондуктан элдин жана мамлекеттин пайдубалы болгон үй-бүлө эч качан плансыз жана проектсиз болбошу керек. Бул нерседе кайдыгер калуу бүт элге жана мамлекетке кайдыгер болуу менен барабар. Андыктан биз үй-бүлө маселеси олуттуу экенине ишенип, аны өтө маанидүү деп билебиз... жана коомдун туура эмес багытта кетүүсүндө зыян тартаарына ишенерибизди баса белгилеп кекибиз келет.

Толугу менен

Дин жана илим

Дин эмне ? Дин – адамдын өз милдеттерин, эч бир нерсенин жана эч кимдин укугун тепсебестен, зыйан келтирбестен аткарып жашагандык. Дин акыл эстүү болгон адамдарды,өз эрк ыктыярлары менен туурага , жакшылыкка үндөөчү,кудайдан келген бир закондор жыйнагы.
Толугу менен

Сүннөт

«Сүннөт» сөзүнүн лексикалык мааниси. Араб тилинде кандайдыр бир нерсенин маңдайдан көрүнгөн бети, сүрөт, жол, өмүр таржымал, табият сыяктуу маанилерди түшүндүргөн сүннөт Ислам илимдеринде Мухаммад (саллаллаху алейхи васаллам) Пайгамбарыбыздын ар бир кыймыл-аракетин, адамдарга болгон мамилесин, айтоор, бүт жашоосун камтыган жол, багыт – деген мааниде колдонулган. Бул сөз Пайгамбарыбыздын жасаган иштерин да, адамдык асыл сапаттарын да өз ичине камтыйт. Ал бар-жогу менен бүткүл адамзатынын кайталангыс үлгүсү. Анын ар бир кыймыл-аракети адам баласын түбөлүк бакытка жеткирүүчү өз-өзүнчө көпүрө сыяктуу.
Толугу менен

Курани карим

Куран бүткүл илимдердин негизин өз ичине камтыган, сырлары, ачылыштары түгөнбөгөн адам таң калаарлык кереметтүү китеп.

 

Куран Алла Тааланын жер менен асмандагы чагылган ысымдарынын руханий казынасын ачыктаган сырдуу кайып ааламынан кабарларды билдирген тил. Куран исламдын жаркырыган күнү, пайдубалы. Куран Алла Тааланын, адамзаттын материалдык, моралдык бүткүл муктаждыктарын канаттандыраарлык абалда түшүргөн берекелүү кемтиксиз ыйык китеби. Ал жер менен асмандын жаратуучусунун кайрылуусу он сегиз миң ааламдын ээсинин буйуругу, бүткүл бар болгон нерселердин кудайы болгон Алла Тааланын улуу сөзү.

Толугу менен
←  аркага 1 ... 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны