Адеп Башаты

Чүй облусу жана Бишкек шаары боюнча VI-Курани Карим боюнча жарышы

Чүй облусу жана Бишкек шаары боюнча VI-Курани Карим боюнча жарышы
“Адеп башаты” коомдук прогрессивдүү фонду 3-апрель күнү Чүй облусу жана Бишкек шаары аймагында 6-Курани Карим боюнча тандап алуу турун өткөрдү
Толугу менен

VI-КУРАНИ КАРИМ БОЮНЧА ЖАРЫШ ТУУРАЛУУ МААЛЫМДОО

“АДЕП БАШАТЫ” КООМДУК ПРОГРЕССИВДҮҮ ФОНДУ
2016-ЖЫЛДЫН 17-АПРЕЛИНДЕ УЮШТУРУП ЖАТКАН
VI-КУРАНИ КАРИМ БОЮНЧА ЖАРЫШ ТУУРАЛУУ
МААЛЫМДОО.

VI-КУРАНИ КАРИМ БОЮНЧА ЖАРЫШ ТУУРАЛУУ МААЛЫМДОО
Толугу менен

«Ислам – тынчтыктын жарчысы» аттуу китеп окуу конкурсу

«Кыргызстан Мусулмандарынын Дин Башкармалыгы», «Кыргызстан Ислам университети» жана «Адеп Башаты коомдук прогрессивдүү фонду» «Ислам – тынчтыктын жарчысы» аттуу китеп окуу конкурсун жарыялайт
«Ислам – тынчтыктын жарчысы» аттуу китеп окуу конкурсу
Толугу менен

РЕИНКАРНАЦИЯ ДЕГЕН ЭМНЕ ЖАНА БУЛ ИСЛАМ БОЮНЧА ТУУРАБЫ?

РЕИНКАРНАЦИЯ ДЕГЕН ЭМНЕ
ЖАНА БУЛ
ИСЛАМ БОЮНЧА ТУУРАБЫ?
Реинкарнация деген «рухтардын бир денеден экинчи бир денеге өтүшү» - деген маанини билдирет. Бул түшүнүктө болгондордун ою боюнча денелер рухтардын калыптары сыяктуу. Рухтар бул калыптардын ичине кирип, жашайт. Бир дене өлсө, башка денеге өтөт, андан башкага деп отуруп, акыр аягына чыгып болбос.
Эң алгачкы коомдордо да бул ишеним бар болчу. Бирок бул ишеним улуттук маданиятка жана жашаган жерге жараша өзгөрөт. Мисалы, Египеттеги реинкарнация ишеними менен Ганждагы реинкарнация ишениминин ортосунда чоң айырмачылыктар бар. Ал эми афиналык философтордун баяндоолору менен бул ишеним таптакыр башка түшүнүккө ээ болгон.
Толугу менен

НАПСИНИ СУРАККА АЛУУ

НАПСИНИ СУРАККА АЛУУ
НАПСИНИ СУРАККА АЛУУ


Эй напси!
Соолгон сезимдериңди ташта жана жадыраган жаздагы жашыл тукабага айлан, куштар учушсун сенин айланаңда...мөлтүрөгөн тунук булак бол, көкүрөгү күйгөн жандар сени көздөй чуркасын. Мом сыяктуу ээрип, айланаңда чарк айлансын. Инсандарга бир эне сыяктуу, мээрим менен кучак жай, ачууңдан корккондор дагы сенин кучагыңа боюн таштасын. Алла сага тартуулаган байлыктарды айланаңдагыларга чач. Жоомарттык, инсандарга, бейишке жана Аллага жакындата турган эң сырдуу нерсе. Аны руханий дүйнөңө сиңирип, колдоно алсаң, жек көрүү, душмандык сезимдеринин туткуну болгон адамдар дагы, учуру келгенде сенин чөйрөңө кирүү үчүн кезекке туруп күтүшөт.
Толугу менен

ТАЛАШ-ТАРТЫШ ЖАНА ПИКИР КЕЛИШПЕСТИК

ТАЛАШ-ТАРТЫШ ЖАНА ПИКИР КЕЛИШПЕСТИК
ТАЛАШ-ТАРТЫШ ЖАНА
ПИКИР КЕЛИШПЕСТИК

Белгилүү эрежелерге баш ийүү менен эки тараптын бир акыйкатты ачыктоо максатында пикир алмашуу, эки же андан көп адамдардын бир маселени туура талкуулоо менен акыйкатка жетүү аракети, Куран жана сүннөттөгү талкуу усулуна ылайык келет. Ошондуктан, мындай көрүнүштө иш жүзүнө ашырылган пикир алмашууну “Куранга ылайыктуу” деп айта алабыз. Учурубузда түрдүү жерлерде жүрүп жаткан жана көпчүлүгүбүз күбө болгон талкууларды талкуу жана пикир алмашуу эмес, талаш-тартыш, жалган күбөлүк деп айтуу туура болот. Андай көрүнүштөгү талаш-тартыштарда, бир маселенин акыйкатына жетүү үчүн эмес, бул талаш-тартышка катышкан адамдар өздөрүнүн көз-караштарын башкаларга кабыл алдыруунун аракетинде болот. Мындай учурда атаандаштар, чечендик жана логика оюндарын колдонушат, атаандашын уяткаруу ...сыяктуу жарашыксыз нерселерди издейт жана акыйкатка жетүүгө аракет кылышпайт. Бул талаш-тартыштарда инсандар шахмат ойноп жаткандай бири-бирин мат кылуу, кемсинтүү менен бири-бирин жеңүүгө аракет кылышат. Мындай талаш-тартышкарды пикир алмашуу жана талкуу эмес, кемакыл адамдардын талаш-тартышы деп айтууга болот.
Толугу менен

АДЕПТЕН АДАБИЯТКА КАРАЙ КЕТКЕН ЖОЛ

АДЕПТЕН АДАБИЯТКА КАРАЙ КЕТКЕН ЖОЛ
АДЕПТЕН АДАБИЯТКА КАРАЙ КЕТКЕН ЖОЛ

Адеп, сылыктык, төрөпейилдик, уялуу жана урмат көрсөтүү...сыяктуу маанилердин жалпы аталышы. Жакшы-жаман, ачуу-таттуу баардык окуяларда төрөпейилдик жана токтоолук кылуунун коомдо баардык инсандарга жылуу мамиле кылуу, башкаларды таарынтып алуудан сактануу, чөйрөнүн абалына жараша сөз айтуунун башка бир аталышы.
Адам баласынын, баардык жаман адаттардан алыс болуусу жана жашоосун улуу сапаттардын негизинде жашоосу адеп тууралуу башка бир аныктама..табигыйлыкты сактоо менне бирге сөз, жүрүм-турум жана кыймыл-аракеттердин сылыктыгы адептин дагы бир жоромолу.. кайсыл сөздү кандай жерде, кимден кимге карата кандай жол менен айтыла тургандыгы дагы адеп деген сөздүн адабиятка ачылган терезеси деп айтууга боло турган бир тарабы.
Толугу менен

АДАБИЯТТЫН КҮЧҮ

АДАБИЯТТЫН КҮЧҮ
АДАБИЯТТЫН КҮЧҮ

Ыр жана кара сөз түрүндө абалга жараша айтылган же жазылган акылман, орундуу, тил эрежелерине ылайык сөздөр же ушундай сөздөр тууралуу изилдеген илим деп биз айта ала турган адабият; негизинде тарбия, сылыктык же калыпка салынуу, бышып, жетилүү деген маанилерге келе турган “адеп” уңгусунан келип чыгат. Бирок, көбүнчөсү, инсандын жашоо көрүнүшү, жашоо абалы, өмүр жолу менен байланышкан жана анын руханий жашоосунунун таанылып, билинишине себепчи болгон бир иш-аракет деген аныктама дагы берилип келген. Бул маанидеги адептин талкуулана турган орду болсо, же жүрүм-турум, тарбиялык темаларды камтыган же тасаввуф (суфизм) тууралуу китептер. Терминологиялык маанидеги адабияттын, жогорку маанидеги адеп менен түздөн-түз эмес, кыйыр түрдө байланышы бар.
Биз бул жерде ал байланышка токтолбостон, адабият деген сөздүн маанисине кириш жасоого аракет кылсак. Талдап-изилдөөгө кудуретибиз жетпеген бул темага киришибизде биздин бул теманы баяндай алуу күчүбүзгө эмес, ниеттерибизге каралышы керек. Биз сыяктуу пикири тайыз адамдар, өз тармактарында дагы бир нерсени толук жана туура ойлоно албагандай эле, туура ой жүгүртө алган нерселерин дагы жеткире баяндап бериши өтө кыйын экендигин мойнума алам. Мындай ойду жалпылаштырууга дагы болот деп ойлойм. Имам Шаафиъий, “Ал-Умм” аттуу китебин, өзү жана башкалар бир канча ирээт тактап, тууралагандан кийин, дагы эле көңүлү тойбогон кээ бир маселелерде, алакан жайып, Аллага жүздөнүп, Анын нурдуу баяндарынын сыртындагы эч бир китеп жана жазуулардын кемчиликсиз болбой тургандыгын ырастайт. Ооба, Анын баянына негизделбеген жана Анын нурунун шооласы менен жарыбаган чоң жазуучулардын көркөм чыгармаларына, жеткиликтүү баяндарына, укмуштуудай сүрөттөөлөрүнө камтылган жан эргиткен нерселер дагы эч нерсеге арзыбайт жана Ага таандык сулуулуктардын чагылуусу, үнүнүн жаңырыгы болгондуктан кандайдыр бир деңгеелде баалуулуктарга ээ болсо дагы, бирок эч убакта, түздөн-түз өздөрүнө таандык баалуулуктарга ээ болгондугун айтууга болбойт.
Толугу менен
←  аркага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны