Адеп Башаты

ТОЛЕРАНТТУУЛУК, КЕҢПЕЙИЛДҮҮЛҮК

ТОЛЕРАНТТУУЛУК, КЕҢПЕЙИЛДҮҮЛҮК
ТОЛЕРАНТТУУЛУК, КЕҢПЕЙИЛДҮҮЛҮК

Адам баласында өзгөчө сапаттар бар болгондой эле кемчиликтери дагы көп. Эч бир башка жандуулар, өзүндө мынчалык көп карама-каршылыктарды алып жүрө алган эмес. Ал Бейиштердин асманында канат кагып оболоп турса, ошол эле убакта тозоктун тереңдиктерине чейин түшкөн таң калыштуу нерсе. Анда болгон бул карама-каршылыктардын, бул түшүп-чыгуулардын ортосунда байланыш издөө куру бекер убарагерчилик. Себеби, адам баласында, себептер жана натыйжалар түрдүү-түрдүү жолдо болуп турат.
Толугу менен

Мээрим

Мээрим
МЭЭРИМ

Учурубузда жалпы дүйнө жана айрыкча, биздин аймактагы элдер, ушул убакытка чейин болуп өткөндөрдөн башкача жана мурдагыларга салыштыруу мүмкүн болбогончолук деңгээлде коркунучтуу бир доорду башынан өткөрүп жатат. Ар кайсыл бир учурда эл аралык теңдиктин бузулушу жана бир топ башаламандыктын болуп кетиши мүмкүн. Түрдүү тайпалар жана ал тайпалардын ичинде башкача көз караштагы топтордун баары өч алуу, жек көрүү сыяктуу сезимдер менен жүрөт жана ойго келбеген, кыйраткыч жана бузуку долбоорлордун артынан чуркап жүрүшөт. Ар бир коом жана ал коомдун ичиндеги башкача көз караштагы адамдар, дагы башка бир көз караштагы адамдарды кармаган жерде жок кылууну каалап, ар дайым өч алуу сезими менен жаңы жаңы душмандык оюндарын уюштуруп жүрөт.
Толугу менен

Пайгамбарыбыздын (САВ) көкүрөгүнүн жарылышы

Пайгамбарыбыздын (САВ) көкүрөгүнүн жарылышы
Пайгамбарыбыздын (САВ)
көкүрөгүнүн жарылышы

Күн нуру айланага берекесин чачып турган жаз күндөрүнүн бири эле. Нур жүздүү Пайгамбарыбыз (САВ) эмчектеш бир тууганы Абдулла менен бирге үйлөрүнө жакын бир жерде козуларын оттотуп жатышкан. Бир дарактын астындагы жумшак чөптүн үстүндө олтурушуп, чечиле сүйлөшүп жатып, бир маалда Абдулла дарактын салкын көлөкөсүндө мемиреп уктап кетет.
Толугу менен

ЖҮРӨК ЖАНА РУХ

ЖҮРӨК ЖАНА РУХ
ЖҮРӨК ЖАНА РУХ


Жүрөк дегенде эң оболу ойго келе турган нерсе, көкүрөктүн сол тарабында, нерв тамырлары жана булчуңдардан турган, адам баласынын мүчөлөрүнүн ичинен өзү кыймылда болгон, вена жана артериялардын түбү, борбордук чекити; дем алуу органдары жана өпкөнүн кыймыл-аракеттери менен дагы байланышы болгон, балатынын тобурчагынын түзүлүшүндөгү баарыбызга тааныш орган. Бирок, биз бул жерде жүрөктүн материалдык жагын эмес, көңүл деп аталган, жан дүйнөнүн негизги төрт элеменинин бир, бүтүндөй сезим, ой-пикир жана руханий дүйнөбүздүн чордону болгон жүрөк туурасында токтоло кетмекчибиз. Биздин билишибизче акыйкаттын маңызы, негизи дагы ушул жүрөк.
Толугу менен

АММАР БИН ЯСИР (Алла ага ыраазы болсун)

АММАР БИН ЯСИР (Алла ага ыраазы болсун)
АММАР БИН ЯСИР
(Алла ага ыраазы болсун)


Мушриктердин оор азаптарына душар болгон алгачкы сахабалардан. Азирети Аммардын негизинен аты Абуяказан болгон. Атасы Ясир энеси Сумаййа. Тарыхый булактарда ата теги төмөнкүдөй санжырада берилген: Аммар бин Ясир бин Амир бин Малик бин Кинана бин Кайс бин Хасан бин ал-Вадим бин Салаба бин Авф бин Хариса бин Амир ал-Акбар бин Ямг бин Анас бин Малик ал-Анаси ал-Кахтаний (Ибнул-Асир, Усдул-Гааба, IV-I, 44).
Толугу менен

Абдуррахман ибн Авф (Алла ага ыраазы болсун)

Абдуррахман ибн Авф (Алла ага ыраазы болсун)
Абдуррахман ибн Авф
(Алла ага ыраазы болсун)


Расулаллах (с.а.в.) тирүү кезинде жаннат менен сүйүнчүлөнгөн он сахабанын бирөө жана алгачкы мусулмандардан. Курайш уруусунун Зухра уулдарынан Харисин уулу болуп жахилия доорунда негизинен аты Абдул Кааба же Абду Амр болгон.
Пайгамбарыбыз (с.а.в.) Аркамдын үйүндө өзүнчө топ түзүп динди жайылтуу ишин баштаган мезгилде Исламга кирген. Абдуррахман атын Расулаллах (с.а.в.) берген. Абу Мухаммед аты менен таанылган Абдуррахмандын энеси Шифа бинти Авф бин Адил-Харис бин Зура бин Килаб эле. Кээ бир риваяттарга караганда Абдуррахман Пил окуясынан орто эсеп менен жыйырма жылдан кийин төрөлгөн. Абдуррахман бин Авф алгачкы мусулмандардан болгондуктан курайштын залымдыгынан улам, азап чеккен сахабалар менен бирге Хабашистанга болгон эки көчкө тең катышкан. Акырында Пайгамбарыбыз (с.а.в.) сахабаларды Мадинага көчүүгө буйрук бергенден кийин, алда башка сахабалар менен бирге хижратка катышкан. Пайгамбарыбыз (с.а.в.) Мадинада ансар менен мухажирлер арасында бир туугандыкты жарыя кылганда Абдуррахман бин Авф менен ансарлардан Саад бин Рабини бир тууган кылат. Ансардын кадыр барктуу адамдарынан болгон Саад бин Рабин ага мындай деген: “Менин бир аз мал-мүлкүм бар, анын жарымын сага берем. Ошондой эле, эки аялым бар анын да бирөсүн өзүмдүн никемден ажыратып иддети бүткөндөн кийин өзүңө никелейсиң”. Анын мындай жогорку адеп ахлагына, жакшылык кылууну сүйгөнүнө карап Абдуррахман бин Авф: «Алла таала мал-мүлкүңө береке жана үй-бүлөңө тынччылык берсин. Сенин мындай мамилеңе карата Алла таала сага сыйлык берсин. Сен мага бир гана соода сатыктын жолун көрсөт, мен үчүн ошол жетиштүү»,- дейт. Абдуррахман бин Авф соода-саттыктын жолун абдан жакшы билген Курайштыктардын арасында чоңойгондуктан бул иштин адиси катарында, Мадина базарында кыска убакытта көптөгөн мал-мүлк, байлык топтоого жетишет. Абдуррахман бин Авф бул соодагерчилик жашоосун төмөнкүчө эскерген: «Алла таала мага ушунчалык көп нимет берди»
Толугу менен

АБДУЛЛАХ ИБН АББАС (Алла ага ыраазы болсун)

АБДУЛЛАХ ИБН АББАС (Алла ага ыраазы болсун)
АБДУЛЛАХ ИБН АББАС (Алла ага ыраазы болсун)
Азирети Мухаммеддин (с.а.в.) атасынын бир тууганы, агасы Азирети Аббастын уулу. Анын туулган жылы боюнча так маалымат жок. Ошондой болсо да Хижраттан үч жыл мурун туулгандыгы айтылган. Энеси Уммул-Фадыл Лубаба бинти ал-Харис болуп Момундардын энеси Маймунанын бир тууганы болгон. Уммул-Фадыл аялдар арасында Азирети Хатижадан кийин Исламга киргендерден.
Толугу менен

Көзүңүздү сактай билиңиз

Көзүңүздү сактай билиңиз
Көзүңүздү сактай билиңиз

Адам баласынын саламаттыгынын эң маанилүү элементтеринин бири болуп - анын көзү эсептелет эмеспи. Сиз айлана-чөйрөнү, жакын адамдарыңызды, жарык дүйнөнү көрө албаганыңызды элестетип көрүңүз. Ошондуктан, көздү өзгөчө кастарлап, аны "көздүн карегиндей сактоо керек" Тилекке каршы, жыл сайын көз оорулуулардын саны өсүп, эмгекке жараксыздардын катарын толуктап жатат. Ош шаарындагы медициналык социалдык эксперттик комиссиясынын төрагасы Үсөн Матисаков көз оорууну чакырган жагдайлар, анын алдын тууралуу
төмөнкүлөрдү билдирди.
Толугу менен
←  аркага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны