Адеп Башаты

Москвада XVI Москва Эл аралык Курани Карим жарышынын финалы болуп өттү.

Москвада XVI Москва Эл аралык Курани Карим жарышынын финалы болуп өттү.
Москвада XVI Москва Эл аралык Курани Карим жарышынын финалы болуп өттү.
Үстүбүздөгү жылдын 11 октябрында "Крокус Сити Холл" концерттик залында XVI Москва эл аралык кураны керим жарышынын финалы болуп өттү. Жарыш Орусия Мусулмандар Дин Башкармалыгы тарабанан уюштурулуп Орусия Тышкы иштер министирлиги колдоо көрсөттү.
Толугу менен

АБДУЛЛАХ БИН АМР БИН АЛЬ-АС (Алла ага ыраазы болсун

АБДУЛЛАХ БИН АМР БИН АЛЬ-АС (Алла ага ыраазы болсун
АБДУЛЛАХ БИН АМР БИН АЛ-ВАККАС
(Алла ага ыраазы болсун)

Сахабалардын алдыңкы фыкыхчыларынан жана Абадилардан болгон сахаба. Абу Мухаммад, же Абу Абдуррахман аты менен таанылган Абдуллах Амр бин Астын уулу эле. Энеси Райта (Рейта) бинти Мунаббих болгон. Абдуллах атасы Амр бин ал-Астан мурун мусулман болгон жана аны менен бирге хижрий 7-жылында Мадинага көчкөн. Абдуллах бин Амр дайыма Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) мажлистерине катышып турган. Анын негизги өзгөчөлүгү Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) ар бир сөзүн жаттап, эсине сактап жазып алгандыгында эле. Абдуллахтын Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) айткан ар бир сөзүн жазганын көргөн сахабалар, анын мындай жазуудан баш тартуусун каалашып, мындай дешет: «Сен Расулаллахтан уккан бардык нерсени жазып жүрөсүң. Алла Расулу ачууланганда да, капа болгондо да бирдемкелерди айтып атат». Мындан улам, арсар абалда калган Абдуллах абалды Пайгамбарыбызга (с.а.в.) айтат. Расулаллах (с.а.в.) аны уккандан кийин ага карап: «Жаз, жаза бер, Анткени, жанымды кудурет колунда кармаган Аллага ант ичем оозумдан акыйкаттан башка нерсе чыкпайт»,- деп буюрат (Ахмад бин Ханбал, Муснад, II, 158).
Толугу менен

Китептин тарыхы

Китептин тарыхы
Китептин тарыхы

Ар бир билимдүү адам өзүнүн билимин жогорулатуу үчүн дайыма китеп окуп туруусу зарыл, жана китеп мындай адамдарга эң мыкты жардамчы болмокчу. Ал эми биринчи китептер кантип пайда болгону жөнүндө силер ойлонуп көрдүнөр беле? "Китептин тарыхы" абдан кызыктуу.
Толугу менен

АБДУЛЛАХ ИБН РАВАХА (Алла ага ыраазы болсун)

АБДУЛЛАХ ИБН РАВАХА (Алла ага ыраазы болсун)
АБДУЛЛАХ ИБН РАВАХА
(Алла ага ыраазы болсун)


Акаба күнүндө Исламга кирген акын сахаба. Ата-теги, Абдуллах бин Раваха бин Салаба бин Имриул-Кайс бин Амр. Негизинен аты Абу Мухаммед болуп, Расулаллахтын акыны деген ат менен белгилүү болгон. Атасы Раваха энеси Кабила болгон. Сахабалардын улууларынан Ансардын алдыңкыларынан болгон Абдуллах Мадинада төрөлгөн. Хажраж уруусуна таандык болуп, кайсыл жылы туулганы аныкталган эмес. Экинчи Акаба күнүндө мусулман болуп, уруусуна күбөлүк берүү менен Пайгамбарыбызга убада берет. Хижрат күнү Пайгамбарыбызга (с.а.в.) конок болот. Мухажирлерден Микдад бин Асвадды бир тууган кылат. Ошондой эле, Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) катчыларынан болгон. Бадир, Ухуд, Хандак жана Хайбар согуштарына атышкан. Худайбия келишиминде Умратул-Каза жортуулдарында Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) жанында болгон. Бадир согушунун жеңишин Азирети Зейд бин Хариса менен бирге Мадинага сүйүнчүлөп барган. Бадрул Мавид согушунда Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) буйругу менен мамлекет башчынын атынан иш жүргүзүү үчүн Мадинада калган. Хижраттын 6-жылында (627) үч кишилик делегацыянын башчысы катарында Хайбарга барат.
Толугу менен

Тарбиялоодогу жоопкерчилик

Тарбиялоодогу жоопкерчилик
Тарбиялоодогу жоопкерчилик

Азирети Пайгамбарыбызга (САВ) каза болоорунан бир аз мурда Анын өзүнө сездирилген. Ошондо Алла Элчиси (САВ) сахабаларга, “Кул бул дүйнө менен акыреттин бирин тандоого ыктыярдуу болду жана Ал акыретти тандап алды” – деп айтканда, мунун маанисин дароо түшүнгөн Азирети Абу Бакр (РА): “Эй, Алланын Элчиси, энем, атам сен үчүн садага чабылсын!” [35] – деп ыйлаган эле. Ооба, ал кулдун Пайгамбар (САВ) экендигин дароо түшүнгөн болчу. Мындан башка Алла Элчиси (САВ) Коштошуу Ажылыгында кылган бир кутпасында дагы: “Жакында мен тууралуу силерден сурашат, мен дин жеткирүү милдетимди аткардымбы, кандай деп жооп бересиңер!” – деп айткан эле. Себеби Ал маанилүү милдетти аткарган болчу, бирок бул милдетти толук аткара албай калдымбы деп санаага түшүп турган болчу. Мындай кыжаалатчылыкка негиз жок экендигин анын жасаган иш-аракеттери жар салып турду, ал жердеги баардык адамдар бир ооздон: “Сен милдетиңди аткардың, пайгамбарлык кабарларды жеткирдиң, жоопкерчилигиңди так аткардың” – деп айтышты. Ал колун жогору көтөрүп үч жолу: “Оо, Алла күбө бол, оо, Алла күбө бол, оо, Алла күбө бол!” [36]-деди.
Толугу менен

НАМАЗ УБАКТЫСЫ (октябрь 2015ж) (БИШКЕК, Ош, Жалалабат, Каракол, Талас, Нарын, КЫРГЫЗСТАН)

НАМАЗ УБАКТЫСЫ (октябрь 2015ж) (БИШКЕК, Ош, Жалалабат, Каракол, Талас, Нарын, КЫРГЫЗСТАН)

Бишкек, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Каракол, Кыргызстан боюнча - расмий белгиленген намаз убакыты (октябрь 2015 ж).
Толугу менен

Абдуллах ибн Масуд (Алла ага ыраазы болсун)

Абдуллах ибн Масуд (Алла ага ыраазы болсун)
Абдуллах ибн Масуд
(Алла ага ыраазы болсун)

Алгачкы мусулмандардан. Хадисчи, фыкыхчы жана муфассир сахабалардан. Аты Абдуллах, негизги аты Абдурахман. Атасы Масуд, энесинин аты Умму Абд. Атасы жөнүндө кеңири маалымат жок. Анын Зухра уулдарынан Абд бин Харистин тобунан экендиги белгилүү. Абдуллах фыкыхчы үй-бүлөөлөрүнө таандык. Жаш мезгилинде Укба бин Муайттын койлорун кайтарып чабан болгон. Абдуллах бин Масуд Пайгамбарыбыз (с.а.в.) менен алгач жолугуусун мындайча баяндаган: “Мен Укба бин Муайттын койлорун кайтарат элем. Бир күн Пайгамбарыбыз (с.а.в.) менен Азирети Абубакир жанымдан өтүп калышты. Расулаллах (с.а.в.) менден сүт сурады. Мен ага чабан болгонумду жана бул койлордун мага аманат болгонун айттым. Мындан улам, Расулаллах (с.а.в.): «Кысыр калган, сүт бербеген койуң барбы? Мага көрсөтөсүңбү?»,- деди. Мен куут болбогон бир кой көрсөттүм. Расулаллах (с.а.в.) ал койдун эмчегинен кармап саай баштады. Чындыгында, кысыр калган, сүт бербеген ал койдон сүт саап Азирети Абубакирге берди. Азирети Абубакир ичти. Андан кийин ийдишти Расулаллах (с.а.в.) алып ичти (Ибн Саад, Табакат, III, 151). Мына ошол күндөн баштап Ибн Масуд Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) жанынан айрылган эмес. Ал Исламды кабыл кылган алгачкы мусулмандардын алтынчысы эле. Ал мусулман болгон кезде Пайгамбарыбыз (с.а.в.) Аркамдын үйүнө көчө элек болгон. Мусулман болгондон кийин дайыма Куранды жаттаган. Өзү айткандай жаттаган жетимиш сүрөнү Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) алдында окуган. Сахабалардан эч ким бул темада андан талаша алган эмес. Кийинчерээк Куранды толугу менен жаттаган.
Толугу менен

Таалим-тарбия

Таалим-тарбия
Таалим-тарбия

Алла Элчиси (САВ) кеңеш бергендей, балага сүйүктүү жана мааниси туура ат коюу ата-эненин алгачкы милдеттеринин бири. Пайгамбарыбыз (САВ) ат коюуга чоң маани берген, “Пайгамбарлардын аты менен аталгыла. Ошондой эле Улуу Аллага аттардын эң сүйүктүүсү Абдулла жана Абдуррахман. Аттардын эң туурасы Хаарис (пайда алып келген, акырет бактылуулугун тапкан) жана Хумаам (эрктүү). Эң жаманы Харб (согуш, катаалдык) жана Мурра (сараңдык, ачуу) деген аттар”. [32] – деп айткан жана “Асия” (каршы чыккан) деген сыяктуу душмандыкты билдирген ысымдардын ордуна “Жамийла” (сулуу) деген атты койгон.[33]
Толугу менен
←  аркага 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 28 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны