Адеп Башаты » Үй-бүлө » Үй-бүлө

Үй-бүлө

Үй-бүлө коомдун эң маанилүү пайдубалы. Бул пайдубал бекем болсо эл да мамлекет бекем болот. Ошондуктан элдин жана мамлекеттин пайдубалы болгон үй-бүлө эч качан плансыз жана проектсиз болбошу керек. Бул нерседе кайдыгер калуу бүт элге жана мамлекетке кайдыгер болуу менен барабар. Андыктан биз үй-бүлө маселеси олуттуу экенине ишенип, аны өтө маанидүү деп билебиз... жана коомдун туура эмес багытта кетүүсүндө зыян тартаарына ишенерибизди баса белгилеп кекибиз келет.Оюн-зоок, көңүл-ачуу үчүн курулган максатсыз уянын келечеги болбогондой эле, эл ичинде да пайдасыз кала берет. Мындай уянын ар дайым селсаяк балдарды жетиштирүүсү ыктымал. Анткени ал уя куруларда береке алып келе турган эсеп жана план менен курулган эмес. Биз ал планды нике деп атайбыз жана никеге барууда моокум кандыруу жана ойноону таштап, даанышмандыктын жана акылмандыктын өкүмдар болуусун ойлонуп, дагы мындай баш кошууда диний тушүнүктүн, диний сезимдин негиз болуусу өтө пайдалуу болооруна ишенебиз.  Аял жана эркек  Алла Тааланы тааныбаса, алардан пайда болгон бөбөктүн сезимтал, тартиптүү жана жоопкерчилик сезимдерин алып жүрөрүнө ыктымал берилбейт. Эгер эчтекеге карабай жакшы натыйжаларга жетсе, аны Алла Тааланын берген жакшылыгы деп билип ыраазы болобуз. 
Негизи биз башыбыздан өткөрүп аткан бузукулуктар ичинде ар бир нерсе, бир себепке байланыштуу. Себептерге көңүл буруп көзөмөлдөгөн нерселерди көп жолу ойлонуу менен жете алабыз. Себептерге көңүл бурбай туруп каалагандай натыйжага жете албайбыз. Ошондуктан эгерде зыянга учуроону каалабасак, ар бир маселеде себептерге терең көңүл буруп, андан кийин Алла Тааланын жакшылыгына, камкордугуна ишенип бөбөктүн ден соолугу чың болуусун бир гана Андан күтөбүз. Чечим чыгарууда Аллахка толук ишенимде болуш керек бирок, буга чейин кыймыл-аракетте жана жүрүш-турушта себептерге көңүл бурууну унутуп койбошубуз керек. Биз үй-бүлө сыяктуу маанилүү уюмдун курулуусунда да бул принциптерге көңүл буруш керектигине ишенебиз.
Үй-бүлөнүн мынтип курулуусу ыраа көрүлгөндөн кийин жакшы урпактар жетишет деген негиздер да бир мааниге ээ болот. Бирок маселенин түбүндө бир кемчилдик бар болсо, кийинки аракеттердин таасири ошончолук азаят. Түбүндө берекет болгон бир үй-бүлөдө күйөөсү мусулман, аялы мусулман болуп, ар бири өз жоопкерчиликтерин толук аткарса, мындай уяда ар бир нерсе өз ордунда болуп бейиш үйлөрүнөн бир үйгө айланат. Мындай уяда чоңойгон бөбөктүн кыйкырып ыйлоосу да Алла Тааланын алдында периштелердин тасбихтериндей ыйык жана дуба даражасында.

Курани карим бактылуу бир коомдогу аял-эркекти мындайча сүрөттөйт: “Албетте мусулман эркек жана мусулман аялдар, момун эркек жана момун аялдар, моюн сунуучу эркектер жана моюн сунуучу аялдар, сабыр кылуучу эркектер жана сабыр кылуучу аялдар, баш ийүүчү эркектер жана баш ийүүчү аялдар, кайыр-садага кылуучу эркектер жана кайыр-садага кылуучу аялдар, орозо кармоочу эркектер жана орозо кармоочу аялдар, абийирдүү жерлерин (арамдан) сактоочу эркектер жана абийирдүү жерлерин (арам-сойкулуктан) сактоочу аялдар, Аллахты көп эстөөчү эркектер жана Аллахты көп эстөөчү аялдар – (алардын баары) үчүн Аллах кечирим жана улуу сыйлык (бейиш) даярдап койгон.” (Ахзаб, 35)
Бул эркек жана аялдар, адамдардын эң кичине клеткасы болгон үй-бүлөдө момун жана мусулман болуп бир жерге келишип, Аллахка ишенишип, чын көңүлдөн Ага кайрылышып ибадат кылуу менен жашоолорун өткөрүшүүдө.
Ооба сөздөрүндө, жүрүш-туруштарында чынчыл болгон эркектер, чынчыл болгон аялдардын ооздорундан чыккан сөздөр жүрүш-туруштар жалганга чыгарбайт, жүрүш-туруштары да ооздорунан чыккан сөздөрүнө тескери болбойт. Алардын курган уяларында эч кандай терс көрүнүштөр кездешпейт. Ал үйдө баары жайында болот. Ошондой эле бир киши кузгүдөн каранганда түздөнүп, жасангандай эле, бөбөк да үйдөгү чынчылдыктын жана тууралыктын алдында өзүн оңдоп, терс көрүнүш болгон мамилелерге эч качан күбө болбойт. Ал үйдө пайда болгон бардык нерсе туура. Себеби ал үйдө чынчылдар бар.
Сабыр кылган эркектер жана сабыр кылган аялдар, ибадаттын оордугуна, ар-түрдүү балээлерге чыдагандар, кунөөлөрдөн алыс болуп таза жүргөндөр, күнөө жасоону тозокко кирген менен тең деп билгендер жүрүш-туруштары менен, жалпы чөйрөдө, жаш балдарга өтө таасирдүү болуп, тил менен айтыла турган нерселер мындай баяндардын алдында өчүп кала берет.
Жаш балдардын жоомарт болуп жетишүүлөрү үчүн ал үйдө жакшылыкка ачык, кайыр-садага берген эркек жана аял болушу керек. Ооба алардын берешен болуулары үчүн оболу биз берешен болушубуз керек. Алла Тааланын буйрук кылган орозосун аткарган аял-эркектен пайда болгон үй-бүлө, ал үй-бүлөдөн пайда болгон коом жана улут тынчтык жана амандыкта болот.

Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны