Адеп Башаты » Үй-бүлө » Ата-эне » Ата-эненин ыйыктыгы

Ата-эненин ыйыктыгы

Ата-энеңдин Кудайга болгон ишенимдерине каралбастан, экөөнө кылган жакшы мамилең, Аллахты ыраазы кылуунун ачкычы жана кыямат күнүндө кутулуу экендигин эсиңден чыгарба. Аалымдар айткан:

«Ата-энең сага сүйлөп жатканда унчукпай ук, даанышмандыкка жетээрсиң;
- алар ордунан турганда сен дагы сый-урмат үчүн ордуңан тур, чөйрөңдөгү ээлеген абалыңа карабай адамдар арасында кадыр-баркка ээ болорсуң;

Аллах алдында күнөө иш болбосо, ата-энең айткан бардык нерселерди аткар, Улуу Жаратуучу алдында моюн сунуунун маңызын түшүнөөрсүң;

- жөнү жок эле алардан алдыга өтүп баспа, урмат-сыйдын баалуулугун түшүнөөрсүң;

- үнүңдү алардын үнүнөн бийик көтөрүп сүйлөбө, кыйкыруу эшекке таандык, алар сага кайрылганда жооп бер, сенин да адамдарга сөзүң өтөөр;

- аларды ыраазы кылууга бардык күч-аракетиңди жумша, Аллах да сага бардык жолуңдун эшигин ачаар;

- аларды канатыңа калкала, аларга жөнөкөй жана жумшак мамиле кыл, сен дагы карыганда ушуну көрөөрсүң;

- аларга “убактылуу” деген ниет менен мамиле кылба, чыныгы мамиленин баалуулугун түшүнөөрсүң;

- аларды көзүңдүн төбөсү менен караба, баары бир алар Аллах алдында сенден жогору турат;

- аларды ачууланган жүзүң менен караба, каардуу жүз эч кимди сулуу кылган эмес;

- алардан бата алмайынча жолго чыкпа, ошондо жолчулугуң бакыт алып келээр;

- аларды жалгыз таштаба, сен дагы жалгыз калбайсың;

- аларды аман-эсен жакшы карасаң, сен да Аллах тарабынан соопко ээ болоорсуң...».

Ата-эненин балага болгон дуба-тилеги Аллах тарабынан кабыл алынат, алар үчүн суран, ошондо гана эки дүйнө бактысына ээ болооруңду унутпа!...
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны