Адеп Башаты » Үй-бүлө » Бала тарбиясы

Тарбиялоодогу жоопкерчилик

Тарбиялоодогу жоопкерчилик
Тарбиялоодогу жоопкерчилик

Азирети Пайгамбарыбызга (САВ) каза болоорунан бир аз мурда Анын өзүнө сездирилген. Ошондо Алла Элчиси (САВ) сахабаларга, “Кул бул дүйнө менен акыреттин бирин тандоого ыктыярдуу болду жана Ал акыретти тандап алды” – деп айтканда, мунун маанисин дароо түшүнгөн Азирети Абу Бакр (РА): “Эй, Алланын Элчиси, энем, атам сен үчүн садага чабылсын!” [35] – деп ыйлаган эле. Ооба, ал кулдун Пайгамбар (САВ) экендигин дароо түшүнгөн болчу. Мындан башка Алла Элчиси (САВ) Коштошуу Ажылыгында кылган бир кутпасында дагы: “Жакында мен тууралуу силерден сурашат, мен дин жеткирүү милдетимди аткардымбы, кандай деп жооп бересиңер!” – деп айткан эле. Себеби Ал маанилүү милдетти аткарган болчу, бирок бул милдетти толук аткара албай калдымбы деп санаага түшүп турган болчу. Мындай кыжаалатчылыкка негиз жок экендигин анын жасаган иш-аракеттери жар салып турду, ал жердеги баардык адамдар бир ооздон: “Сен милдетиңди аткардың, пайгамбарлык кабарларды жеткирдиң, жоопкерчилигиңди так аткардың” – деп айтышты. Ал колун жогору көтөрүп үч жолу: “Оо, Алла күбө бол, оо, Алла күбө бол, оо, Алла күбө бол!” [36]-деди.
Толугу менен

Таалим-тарбия

Таалим-тарбия
Таалим-тарбия

Алла Элчиси (САВ) кеңеш бергендей, балага сүйүктүү жана мааниси туура ат коюу ата-эненин алгачкы милдеттеринин бири. Пайгамбарыбыз (САВ) ат коюуга чоң маани берген, “Пайгамбарлардын аты менен аталгыла. Ошондой эле Улуу Аллага аттардын эң сүйүктүүсү Абдулла жана Абдуррахман. Аттардын эң туурасы Хаарис (пайда алып келген, акырет бактылуулугун тапкан) жана Хумаам (эрктүү). Эң жаманы Харб (согуш, катаалдык) жана Мурра (сараңдык, ачуу) деген аттар”. [32] – деп айткан жана “Асия” (каршы чыккан) деген сыяктуу душмандыкты билдирген ысымдардын ордуна “Жамийла” (сулуу) деген атты койгон.[33]
Толугу менен

Бала төрөлөөрдөн мурда аткарыла турган иштер: Адал тамак

Бала төрөлөөрдөн мурда аткарыла турган иштер: Адал тамак
1)
Адал тамак

Ата-эненин милдеттеринин бири өз ырыскыларына көңүл бургандай эле балдарына дагы адал ырыскы жедирүүлөрү керек. Мусулман адам үй-бүлө мүчөлөрүнө арам же шектүү нерсе жедирүүсү ыктымал болсо, ал адамдын үйлөнүшү арам же макрух боло тургандыгын эскерткен элек. Ооба, эч кимдин башка бирөөгө арам жедирүүгө акысы жок.
Толугу менен

Перзенттүү болуу

Перзенттүү болуу
Перзенттүү болуу

Үй-бүлө куруу маселесине далилдердин баяндоосу менен караганыбызда, Курани Каримде Алла Таала жакшы көргөн, ыраазы болгон адамдардын көп болушун каалайт. Негизинде, баардык пайгамбарлар жана башка улуу инсандар моралдык жактан таза адамдардын көбөйүшүн каалашкан жана бул жаатта системалар түзүшкөн.
Толугу менен

Бала

Бала

Дарактын түрүнүн улантылышында урук жана данек кандай мааниге ээ болсо, адам баласынын урук-тукумунун уланышында дагы бала ошондой мааниге ээ. Балдарынын тарбиясына кайдыгер мамиле жасагандар кыйроого учурашып, балдарды бөтөн адамдардын колуна таштагандар, өздөрүн жоготушат.
Толугу менен

Балдардын алдындагы милдеттерибиз

а)Тарбиялык чөйрөнү даярдоо
Балдарыбыздын жакшы тарбияланышы үчүн чөйрөнүн дагы жакшы болушу шарт. Ооба, баардык балдар чөйрөгө жараша тарбияланат. Чөйрө элементтеринин эң башында үй-бүлө турат. Экинчиси мектеп, үчүнчүсү жоро-жолдош, дос чөйрөсү, төртүнчүсү бирге окуган классташтары болуп саналат. Коомдук жашоодо кийим тигүүчү дүкөнү, жыгач уста күркөсү, кийим үтүктөө күркөсү, кийим тазалоочу жай жана башка ишканаларды айтууга болот.
Толугу менен

Бала төрөлөөрдөн мурда аткарыла турган иштер

Адал тамак

Ата-эненин милдеттеринин бири өз ырыскыларына көңүл бургандай эле балдарына дагы адал ырыскы жедирүүлөрү керек. Мусулман адам үй-бүлө мүчөлөрүнө арам же шектүү нерсе жедирүүсү ыктымал болсо, ал адамдын үйлөнүшү арам же макрух боло тургандыгын эскерткен элек. Ооба, эч кимдин башка бирөөгө арам жедирүүгө акысы жок.
Толугу менен

Үйбүлөөдө балдарды тарбиялоо

Үйбүлөдө бала тарбиялоо назариятынын өнүгүү тарыхы

Үйбүлө коомдун баштапкы уюму катары пайда болгондон тартып, бир нече миңдеген жылдар бою коомдо балдарды тарбиялоонун бирден бир фактору катары кызмат аткарды. Кул ээлөөчүлүк, феодалдык коомдордо балдар негизинен үйбүлөдө гана тарбияланышкан. Мектеп жана башка тарбия мекемелер өтө эле аз болуп, аз гана коомдун төбөлдөрүнүн балдарына тарбия бере алган. Коомдун таптык сословиелик мүнөзү ар бир социалдык топтордогу үйбүлө тарбиясынын мазмун жана багытын аныктаган. Үйбүлөдө тарбиялоонун кылымдарды карыткан тажрыйбасы үйбүлөнүн балдарды тарбиялоодогу, турмушка, эмгекке, белгилүү коомдук мамилелерге даярдоодогу ролу жөнүндөгү стихиялык педагогикалык көз карашка айланган.
Толугу менен

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны