Адеп Башаты » Үй-бүлө » Бала тарбиясы » Бала

Бала

Бала

Дарактын түрүнүн улантылышында урук жана данек кандай мааниге ээ болсо, адам баласынын урук-тукумунун уланышында дагы бала ошондой мааниге ээ. Балдарынын тарбиясына кайдыгер мамиле жасагандар кыйроого учурашып, балдарды бөтөн адамдардын колуна таштагандар, өздөрүн жоготушат.

Ар бир отуз-кырк жылда элдин эң активдүү бөлүгүн түзгөн муундар, бүгүнкү күндөгү наристелер. Наристелерди кичинекей деп маани бербегендер, коомдун жашоосундагы кандай маанилүү нерсеге кайдыгер мамиле кылып жатышкандыгын билишпейт.
Бүгүнкү күндөгү жаш муундардагы жаман кылык-жоруктар, кээ бир башкаруучуларда көрүлүп жаткан кемчиликтердин жана коом толугу менен тартып жаткан кыйынчылыктардын жоопкерлери, отуз жыл мурдагы башкаруучулар болуп саналат. Чейрек кылымдан кийинки ар кандай жаман кылык-жоруктар же жакшы сапаттар, бүгүнкү күндөгү муундардын таалим-тарбиясын көзөмөлдөөчү адамдарга таандык болот.
Келечегин ойлонгон баардык элдер, башка иштерге жумшаган энергиясынчалык кээ бир мүмкүнчүлүктөрдү эртеңки күндүн улуу адамдары боло турган балдарынын тарбияланышына сарптоосу керек. Башка иштерге сарпталган нерселер бекерге кетсе дагы, жаш муундарды адамдык улуулукка чыгаруу максатында сарпталган нерселер, түгөнбөгөн киреше булагы сыяктуу көпкө жашайт.
Бүгүнкү күнүбүздө коомчулукту жер караткан тилемчилер, кылмышкерлер, анархисттер, ичкичтер, баңгилер...кечээги күнү тарбиясына кайдыгер каралган наристелер. Бүгүнкү күндөгү кайдыгерлигибиз себептүү эртеңки күнү көчөлөрүбүздү кандай адамдардын толтурушун ойлодукпу?
Келечекке техника жана технологияда үстөмдүк кылган элдер эмес, үй-бүлөгө жакшы көңүл бурган жана өзүнүн жаш муундарын инсандык улуулукка чыгара алган элдер өкүм жүргүзөт. Үй-бүлө маселесине олуттуу мамиле жасабаган, жаш муундарды жакшы тарбиялабаган, бүгүнку күнү болбосо дагы, эртеңки күнү замандын таш боор тиштеринде чайналат.
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны