Адеп Башаты » Үй-бүлө » Бала тарбиясы » Таалим-тарбия

Таалим-тарбия

Таалим-тарбия
Таалим-тарбия

Алла Элчиси (САВ) кеңеш бергендей, балага сүйүктүү жана мааниси туура ат коюу ата-эненин алгачкы милдеттеринин бири. Пайгамбарыбыз (САВ) ат коюуга чоң маани берген, “Пайгамбарлардын аты менен аталгыла. Ошондой эле Улуу Аллага аттардын эң сүйүктүүсү Абдулла жана Абдуррахман. Аттардын эң туурасы Хаарис (пайда алып келген, акырет бактылуулугун тапкан) жана Хумаам (эрктүү). Эң жаманы Харб (согуш, катаалдык) жана Мурра (сараңдык, ачуу) деген аттар”. [32] – деп айткан жана “Асия” (каршы чыккан) деген сыяктуу душмандыкты билдирген ысымдардын ордуна “Жамийла” (сулуу) деген атты койгон.[33]

Андан кийин эмчек эмизүү тууралуу укуктук процедура жана анын артынан эмчектен чыкканда баланын тамак-аш жагынан камсыздалышы жана тарбияланышы үчүн талап кылынган маселелер келет.
Ар бир жаңы төрөлгөн бала табигый аруулугу менен төрөлөт.[34] Ырас ал, жазуу жазылбаган актай барак сыяктуу. Ага баардык нерсени силер жазасыңар, бирок, Алла ыраазы болгон нерселерди жазышыңар керек. Булар периштелерге жаккан, махшар майданында өтө турган, эсеп күнү таразанын оң жагына коюлганда оор баса турган жазуулар болушу зарыл.
Ата-эненин милдети, бул жазууларды өз убагында, өчпөй тургандай кылып, балдарынын көкүрөгүнө жазуу. Ооба, ар бир ата-эне, күнүмдүк жашоолорунун бир бөлүгүн балдарынын таалим-тарбиясы үчүн бөлүшү керек. Таалим-тарбиянын башка жактарын кийинки бөлүмдөрдө баяндайбыз.
Үй-бүлө таалим-тарбиянын алгачкы очогу, эң биринчи мектеби. Ата-эне таалим-тарбия үчүн бөлгөн убактысын биринчи орунга коюу керек. Балдарынын тарбияланышында, Алланы таанытуу, алардын жаштарына жана маданий деңгээлдерине карата Аллага ыйман келтирүү пикирин берүү, ата-эненин биринчи милдети болуп саналат. Ушул себептен силер үйүңөрдөгү, Алланын буйруктарына каршы чыккан балдарыңарды-кыздарыңарды кайдыгер таштап салып, Каабаны зыярат кылууга кетсеңер, негизги милдетти таштап кеткен болуп эсептелесиңер.
Өзгөчө, атасы баласына динди, окуп-жазууну, Куран окууну, унаа башкарууну, сууда сүзүүнү ж.б. өнөрлөрдү үйрөтүүсү керек. Булчуңдарды гана булчуйткан спортторду эмес, жашоосу жана ден соолугу үчүн пайдалуу болгон спорт түрлөрүн үйрөтүүсү абзел.
Печаттоо

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны