Адеп Башаты » Үй-бүлө » Эркек-аял укугу

диндарлык

Байлык, бийлик, атак-даңк,жана тапкан кирешесине карап үй-бүлө куруу жашоого, динге жеңил ойлуу мамиле кылуу болуп саналат. Андыктан мындай ишке баргандар бул маселеде жоготууга учурашат. Үй-бүлө курууда талап кылынган негизги нерсе – ыймандуулук. Диндин негизи ишеним, ыйман. Ыймандан алыс бир адам менен үй-бүлө куруу чыныгы маанидеги үй-бүлө куруу эмес. Балким ал баш кошуу гана болуп саналат.
Толугу менен

Аял менен эркектин мамилеси кандай болуш керек?

Аял ызат-урматка ылайыктуу жаралган асыл зат. Аны баалабастык бул наадандак. Акылдуу, ар намыстуу аялдар эркектин кубанычына, кайгысына дайыма шериктеш болуп келген. Алар өз күйөөлөрүнүн таламдарын баарынан бийик коюу менен күйөөлөрүнүн дагы бийик урматтоосуна татыктуу болушкан.
Толугу менен

Эркек менен аялдын үй-бүлөлүк жашоодогу укуктары жана милдеттери

Коомдун негизги уңгусу болгон үй-бүлө адамзат үчүн ыйык нерсе болуп эсептелет. Себеби, жаңы жашоо үй-бүлөдөн башталат да, үй-бүлө менен уланат. Коомдун абалы бардык жактан мына ушул «кичинекей мамлекеттен» көз каранды. Б.а., үй-бүлөнүн негизги түзүүчүсү болгон эркек менен аял өз ара ынтымактуу болуп, ар ким өз укугун, милдетин жана ордун билип, жашоодо бири-бирине эриш-аркак болуп бактылуу жашаса, коомдо да тынчтык болуп, ынтымак орнойт. Ал эми үй-бүлөнүн руханий жактан да, материалдык жактан да коомдун толук кандуу бир бөлүгү (же мүчөсү) болушу Ислам дининде өзгөчө мааниге ээ.
Толугу менен

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны