Адеп Башаты » Үй-бүлө

Ата-эненин укугу

Сүйүктүү Пайгамбарыбыз эне сүйүүсүнө өзгөчө маани берип, бейишти аларга ылайык көргөн. Жогоруда окулган хадисте белгиленгедей бейиштин төрү энелердики денилген. Убагында окулган намаздан кийин Кудайга жаккан эң баалуу иштерден бири ата-энеге жакшы мамиледе болуу экендиги белгиленип өтөт. Ошондой эле Кудайдын ыраазычылыгын алуунун жолдорунан бири ата-энеге кызмат кылуу жана аны чын-дилден сүйүү экендиги айтылган.
Толугу менен

Үйбүлөөдө балдарды тарбиялоо

Үйбүлөдө бала тарбиялоо назариятынын өнүгүү тарыхы

Үйбүлө коомдун баштапкы уюму катары пайда болгондон тартып, бир нече миңдеген жылдар бою коомдо балдарды тарбиялоонун бирден бир фактору катары кызмат аткарды. Кул ээлөөчүлүк, феодалдык коомдордо балдар негизинен үйбүлөдө гана тарбияланышкан. Мектеп жана башка тарбия мекемелер өтө эле аз болуп, аз гана коомдун төбөлдөрүнүн балдарына тарбия бере алган. Коомдун таптык сословиелик мүнөзү ар бир социалдык топтордогу үйбүлө тарбиясынын мазмун жана багытын аныктаган. Үйбүлөдө тарбиялоонун кылымдарды карыткан тажрыйбасы үйбүлөнүн балдарды тарбиялоодогу, турмушка, эмгекке, белгилүү коомдук мамилелерге даярдоодогу ролу жөнүндөгү стихиялык педагогикалык көз карашка айланган.
Толугу менен

Эркек менен аялдын үй-бүлөлүк жашоодогу укуктары жана милдеттери

Коомдун негизги уңгусу болгон үй-бүлө адамзат үчүн ыйык нерсе болуп эсептелет. Себеби, жаңы жашоо үй-бүлөдөн башталат да, үй-бүлө менен уланат. Коомдун абалы бардык жактан мына ушул «кичинекей мамлекеттен» көз каранды. Б.а., үй-бүлөнүн негизги түзүүчүсү болгон эркек менен аял өз ара ынтымактуу болуп, ар ким өз укугун, милдетин жана ордун билип, жашоодо бири-бирине эриш-аркак болуп бактылуу жашаса, коомдо да тынчтык болуп, ынтымак орнойт. Ал эми үй-бүлөнүн руханий жактан да, материалдык жактан да коомдун толук кандуу бир бөлүгү (же мүчөсү) болушу Ислам дининде өзгөчө мааниге ээ.
Толугу менен

Ислам дининде аялзатынын укугу

Аялзаты диний милдет-укук жаатында эркектер менен бирдей укуктарга ээ. Ырас, аял менен эркектин ортосунда бир катар физиологиялык жана психологиялык айырмачылыктар бар. Алла таала эркек менен аялзатын башка-башка өзгөчөлүктөр менен жаратып, алардын коомдогу орундарын өздөрүнө жараша белгилеген. Укук-милдеттер ушул өзгөчөлүктөргө жараша негизделген. Ошону менен бирге эле Алла таала эркек менен аялзатына бири-бириникине окшобогон жөндөмдүүлүктөрдү да ыроологон. Жараткан Алла эркекке күч-кубат, кыйынчылыктарга карата чыдамкайлуулук, оор басырыктуулук, эрктүүлүк сыяктуу, ал эми аялзатына сезимталдык, мээримдүүлүк, ыйбаалуулук, назиктик, сабырдуулук өңдүү өзгөчө асыл сыпаттарды ыроологон. Аялзаты физиологиялык жана психологиялык жактан назик жана алсыз болгону менен сезимталдык жана мээримдүүлүк жактан эркектерге салыштырмалуу алда канча алдыда болушат.


Толугу менен

Үй-бүлө адам баласынын алгачкы мектеби

Ар бир адамдын жашоосунда маанилүү үч окуя бар:

1)      Өзү ыйлап жатканда жанындагыларын кубандыруу менен жарык дүйнөгө келүүсү;

2)      Тегерегиндегилер ыйлап жатканда, өзү ыймандуу болсо, жалган дүйнөдөн чыныгы жашоого көчүү кубанычы менен келген өлүм;

3)      Өзү менен бирге тегерегиндегилерди сүйүндүргөн үйлөнүү тою.

Толугу менен

Үй-бүлө

Үй-бүлө коомдун эң маанилүү пайдубалы. Бул пайдубал бекем болсо эл да мамлекет бекем болот. Ошондуктан элдин жана мамлекеттин пайдубалы болгон үй-бүлө эч качан плансыз жана проектсиз болбошу керек. Бул нерседе кайдыгер калуу бүт элге жана мамлекетке кайдыгер болуу менен барабар. Андыктан биз үй-бүлө маселеси олуттуу экенине ишенип, аны өтө маанидүү деп билебиз... жана коомдун туура эмес багытта кетүүсүндө зыян тартаарына ишенерибизди баса белгилеп кекибиз келет.

Толугу менен
←  аркага 1 2 3 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны